Flyer Deltalinqs-lidmaatschap

Deltalinqs is de ondernemingsvereniging van haven-, logistieke en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Deltalinqs treedt op als belangenbehartiger, productontwikkelaar en coördinator voor de aangesloten leden en zorgt voor een economisch, concurrerend vestigingsklimaat. Een sterk en duurzaam haven- en industriegebied staat voorop in het Deltalinqs programma.

De flyer gaat in op de verschillende typen lidmaatschap en datgene wat voor dit lidmaatschap wordt geboden.