Nieuws

2020-09-23

Waterstof verdient prominente plek in Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die gaan bijdragen aan duurzame economische groei. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Deltalinqs Climate Program zou graag zien dat ook de waterstofprojecten hierdoor worden gesteund.

2020-09-23

Alice Krekt in TNO-podcast over toekomst energiesysteem

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Dat het een complex proces wordt, is zeker. Want niet alleen de productie moet schoner, maar ook de energievoorziening. Voor een nieuwe aflevering van TNO-podcast Insights gingen TNO-experts Faruk Dervis en Robert de Kler in gesprek met Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program.

2020-09-22

Subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar nieuwe en slimme energiesystemen

Innovaties in ons energiesysteem zijn hard nodig. Dat vormt een uitdaging die de industrie in het Rotterdamse havengebied graag wil oppakken. Maar soms twijfelen bedrijven of hun verduurzamingsplannen economisch haalbaar zijn. Daarom biedt de gemeente Rotterdam nu een nieuwe subsidieregeling aan.

2020-09-22

Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR.

2020-09-21

Webinar over verduurzamingssubsidie SDE++

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord tijdens een nieuw webinar vanuit het Ministerie van EZK.

2020-09-21

Waterstof gebruiken of leveren? Doe mee aan de marktconsultatie!

Om een goed inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan waterstofinfrastructuur, houdt Gasunie op 1 oktober een webinar. Bedrijven die overwegen om waterstof te gaan gebruiken of juist te gaan produceren, zijn van harte uitgenodigd voor de marktconsultatie, die start met dit webinar.

2020-09-18

Webinar Science-Based Targets

Op 17 september heeft Antea Group, als buitengewoon lid van Deltalinqs, een interactieve webinar verzorgd omtrent Science-Based Targets (SBT’s). Tijdens het webinar behandelde Antea Group, op basis van haar internationale ervaring, de huidige trends, achtergronden en het implementeren van SBT’s in de bedrijfsrealiteit.

2020-09-16

Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied.

2020-09-15

Havenwethouder Van Gils op bezoek bij EBS

Op maandag 14 september heeft havenwethouder Arjan van Gils een werkbezoek gebracht aan European Bulk Services op hun terminal in de Europoort. Gastheer EBS had het bezoek, passend bij deze tijden, volledig COVID-19 proof ingericht. Het eerste uur vond het kwartaaloverleg met bestuursleden van Deltalinqs plaats, waarbij diverse actuele dossiers zijn besproken.

2020-09-15

CTGG-webinars ‘Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen’ op 27 november

De jaarlijkse CTGG-dag gaat dit jaar vanwege de Coronacrisis niet door. In plaats daarvan organiseert de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) op 27 november een aantal kosteloze webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021. Zij werken daarbij met tijdsblokken voor elke modaliteit (ADN, ADR, IMDG en RID). 

2020-09-09

Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid

Op dinsdag 8 september zijn de deelnemers aan het online Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid door onze beleidsadviseur Edwin Kotylak bijgepraat over de actualiteiten binnen zijn domein.

2020-08-28

Stofoverlast Hoek van Holland

Deltalinqs heeft de ontwikkelingen rondom de stofoverlast in Hoek van Holland nauwlettend gevolgd in de laatste weken. Wij betreuren het dat de bewoners deze overlast ervaren en onderschrijven het belang van een veilige en gezonde leefomgeving.