068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Uitgelicht

Highlight

Coronavirus

Lees meer

Nieuws

2020-07-01

Intensieve lobby voor meer stikstofruimte

Donderdag 18 juni 2020 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over ‘de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie’. In het debat ging het wederom meer over de bouw en de landbouw en nagenoeg niet over de stikstofproblematiek in de haven en industrie. En dat terwijl de vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven sinds de uitspraak van de Raad van State al een jaar op slot zit.

2020-07-01

Nieuwsberichten Corona nu onderdeel van maandelijkse Mailinqs

Deltalinqs heeft tussen 17 april en 5 juni 2020 vijf Nieuwsbrieven Corona uitgebracht. Hierin werden de leden en stakeholders op de hoogte gebracht van relevante kennisgevingen, de recentste nieuwsberichten, verzonden ledencirculaires en geplande webinars.

2020-07-01

38e Havencongres Rotterdam en 11e Rotterdam Energy Port

Jaarlijks werken we inhoudelijk samen aan twee havenbijeenkomsten van Management Producties. In verband met COVID-19 geven we u een update over beide events, waarop de leden met korting kunnen inschrijven: het Havencongres Rotterdam op 29 september en Rotterdam Energy Port op 28 oktober 2020.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.