068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

In memoriam

Atzo Nicolai - zwart-wit (9)

Atzo Nicolaï

Met grote verslagenheid berichten wij dat op woensdag 19 augustus jongstleden Atzo Nicolaï op 60-jarige leeftijd is overleden. Tot zeer recent was hij voorzitter van Deltalinqs en de Rotterdam Port Promotion Council. Atzo had geen kans en mogelijkheid om te strijden tegen een slopende ziekte. Het is oneerlijk, bijzonder verdrietig en de snelheid van het proces was onwerkelijk. Wij zijn er confuus van.

Begin dit jaar startte Atzo Nicolaï in de mainport Rotterdam. Met zijn omvangrijke bestuurlijke ervaring, zowel binnen de overheid, politiek als het bedrijfsleven, was hij de juiste persoon op de juiste plaats. Hij voelde zich dan ook als een vis in het water. Ondanks de belemmeringen vanwege de COVID-19 crisis nam hij direct diverse cruciale dossiers met veel enthousiasme en met grote deskundigheid ter hand. Zijn adagium dat publieke en private partijen elkaar nog beter moeten begrijpen en zo tot nog grotere resultaten moeten kunnen komen, werd direct door hem ten uitvoer gebracht. Helaas heeft dit geen verder vervolg mogen krijgen.

Met veel respect blijven wij ons zijn innemende persoonlijkheid en inzet voor de havengemeenschap herinneren.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Hilde, kinderen Veerle, Siard en Wietze en verdere familie.

Bestuur en bureau Deltalinqs

Nieuws

2020-09-16

Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied. De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wegwijzer brengt helder in kaart wat er straks gaat veranderen.

2020-09-18

Webinar Science-Based Targets

Op 17 september heeft Antea Group, als buitengewoon lid van Deltalinqs, een interactieve webinar verzorgd omtrent Science-Based Targets (SBT’s). Tijdens het webinar behandelde Antea Group, op basis van haar internationale ervaring, de huidige trends, achtergronden en het implementeren van SBT’s in de bedrijfsrealiteit. 

2020-09-15

Havenwethouder Van Gils op bezoek bij EBS

Op maandag 14 september heeft havenwethouder Arjan van Gils een werkbezoek gebracht aan European Bulk Services op hun terminal in de Europoort. Gastheer EBS had het bezoek, passend bij deze tijden, volledig Covid-19 proof ingericht. Het eerste uur vond het kwartaaloverleg met bestuursleden van Deltalinqs plaats, waarbij diverse actuele dossiers zijn besproken.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.