Nieuws

2020-09-16

Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied. De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wegwijzer brengt helder in kaart wat er straks gaat veranderen.

2020-09-18

Webinar Science-Based Targets

Op 17 september heeft Antea Group, als buitengewoon lid van Deltalinqs, een interactieve webinar verzorgd omtrent Science-Based Targets (SBT’s). Tijdens het webinar behandelde Antea Group, op basis van haar internationale ervaring, de huidige trends, achtergronden en het implementeren van SBT’s in de bedrijfsrealiteit. 

2020-09-15

Havenwethouder Van Gils op bezoek bij EBS

Op maandag 14 september heeft havenwethouder Arjan van Gils een werkbezoek gebracht aan European Bulk Services op hun terminal in de Europoort. Gastheer EBS had het bezoek, passend bij deze tijden, volledig Covid-19 proof ingericht. Het eerste uur vond het kwartaaloverleg met bestuursleden van Deltalinqs plaats, waarbij diverse actuele dossiers zijn besproken.

2020-09-15

CTGG webinars ‘Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen’ op 27 november

De jaarlijkse CTGG-dag gaat dit jaar vanwege de Coronacrisis niet door. In plaats daarvan organiseert de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) op 27 november een aantal kosteloze webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021. 

2020-09-09

Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid

Op dinsdag 8 september zijn de deelnemers aan het online Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid door onze beleidsdadviseur Edwin Kotylak bijgepraat over de actualiteiten binnen zijn domein. 

2020-08-28

Stofoverlast Hoek van Holland

Deltalinqs heeft de ontwikkelingen rondom de stofoverlast in Hoek van Holland nauwlettend gevolgd in de laatste weken. Wij betreuren het dat de bewoners deze overlast ervaren en onderschrijven het belang van een veilige en gezonde leefomgeving.

2020-08-28

NRD Omgevingsvisie Rotterdam ter inzage

De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan een Rotterdamse omgevingsvisie. Ter onderbouwing zal onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten daarvan. Tot en met 18 september 2020 ligt de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter inzage.

2020-08-28

Buitengewoon lid Hudson Cybertec stelt zich voor

Voor deelnemers van het programma FERM is hij al tijden geen onbekende meer. Hudson Cybertec, cybersecurity expert op het gebied van operational technology (OT), sluit zich per 1 september aan als buitengewoon lid bij Deltalinqs. Marcel Jutte, managing director, over het lidmaatschap van Deltalinqs: “Het is een leuke win-win voor beide partijen. We hebben er heel veel zin in.”

2020-08-28

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Tijdens de ledenvergadering op 30 juni 2020 is Peter Pesselse (Rotterdam Short Sea Terminals B.V.) benoemd tot bestuurslid van Deltalinqs. Hij heeft de zetel van de kernsector stuwadoors overgenomen van Arie Koppelaar (Steinweg Handelsveem).

2020-08-18

Coronarichtlijnen Deltalinqs blijven gehandhaafd

De Corona-aanpak gaat door: als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen, je zorgt voor een goede hygiëne en je houdt anderhalve meter afstand van anderen. Om het aantal contactmomenten beheersbaar te houden, werken de Deltalinqs-medewerkers in ieder geval tot 1 november 2020 zoveel mogelijk vanuit huis.

2020-08-14

Atzo Nicolaï teruggetreden als voorzitter Deltalinqs en Rotterdam Port Promotion Council

Vanwege zeer ernstige gezondheidsomstandigheden is Atzo Nicolaï teruggetreden als voorzitter van Deltalinqs en Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Atzo Nicolaï was sinds 1 januari van dit jaar voorzitter van beide organisaties en kende een bijzondere start door de omstandigheden veroorzaakt door het COVID-19 virus.

2020-08-13

Nachtafsluitingen Heinenoordtunnel 13 en 14 augustus

De Heinenoordtunnel is toe aan een periodieke onderhoudsbeurt. Het onderhoud vindt plaats op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus. De tunnelbuizen worden om en om afgesloten voor de werkzaamheden. Houd rekening met omleidingsroutes en extra reistijd tot 30 minuten.

2020-08-10

Corona biedt ook kansen voor de haven

In de afgelopen twee maanden is door Erasmus UPT in opdracht van SmartPort en in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Hutchisonports ECT Rotterdam en Vopak, een quickscan uitgevoerd naar de impact op lange termijn van de Coronacrisis op de haven.

vorige
1 2 3 ...