Nieuws

2020-07-01

Intensieve lobby voor meer stikstofruimte

Donderdag 18 juni 2020 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over ‘de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie’. In het debat ging het wederom meer over de bouw en de landbouw en nagenoeg niet over de stikstofproblematiek in de haven en industrie. En dat terwijl de vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven sinds de uitspraak van de Raad van State al een jaar op slot zit.

2020-07-01

Nieuwsberichten Corona nu onderdeel van maandelijkse Mailinqs

Deltalinqs heeft tussen 17 april en 5 juni 2020 vijf Nieuwsbrieven Corona uitgebracht. Hierin werden de leden en stakeholders op de hoogte gebracht van relevante kennisgevingen, de recentste nieuwsberichten, verzonden ledencirculaires en geplande webinars.

2020-07-01

38e Havencongres Rotterdam en 11e Rotterdam Energy Port

Jaarlijks werken we inhoudelijk samen aan twee havenbijeenkomsten van Management Producties. In verband met COVID-19 geven we u een update over beide events, waarop de leden met korting kunnen inschrijven: het Havencongres Rotterdam op 29 september en Rotterdam Energy Port op 28 oktober 2020.

2020-07-01

(p)ZZS Beleid – Praktijk – Toekomst

Op 25 juni 2020 hebben Sabine van Paassen en Christiaan van Daalen van buitengewoon lid Royal HaskoningDHV een webinar verzorgd over (p)ZZS. Het grote aantal deelnemers is achtereenvolgens meegenomen in het beleid, de praktijk en de toekomst van dit bewogen onderwerp.

2020-06-30

Opleiden en stages

Al jaren investeren we als bedrijven in de promotie en inrichting van havengerelateerde opleidingen. In deze huidige tijd komen deze activiteiten onder druk te staan. De Coronamaatregelen maken het noodzakelijke busvervoer van leerlingen bij excursies naar bedrijven erg lastig. De ontvangst van groepen leerlingen past bij veel bedrijven ook niet binnen de hygiënerichtlijnen.

2020-06-29

Webinar Richtlijn Tijdelijke Bouwwerken

Deltalinqs heeft al sinds vele jaren een richtlijn tijdelijke bouwwerken. Hierin staan een aantal nadere afspraken en voorschriften met betrekking tot het opstellen van bouwketen. Deze richtlijn is inmiddels alweer zeven jaar oud en zal ook worden vernieuwd.

2020-06-24

Webinar Bedrijfsongevallen

Donderdag 18 juni heeft het webinar 'Bedrijfsongevallen; een juridische benadering' plaatsgevonden. Het webinar is verzorgd door Samantha Bilgi en Olga de Vries, beiden werkzaam bij buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

2020-06-23

DeltaPORT Donatiefonds bestaat vijftig jaar

Wij zijn jarig! Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat vijftig jaar. Al een halve eeuw lang worden projecten van instellingen op sociaal, cultureel en recreatief gebied ondersteund door het Rotterdamse havenbedrijfsleven, dat daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid toont.

2020-06-23

Nieuwe infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2 en warmte

Het havenindustrieel cluster van Rotterdam is bij uitstek geschikt om voorop te lopen in verduurzaming. Dat stelt programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt in een interview met Energeia. Alle verduurzamingstechnieken zijn hier in ontwikkeling: elektrificatie, productie van groene en blauwe waterstof en CO2-afvang.

2020-06-23

Webinar Op weg naar emissievrij rijden in 2040

Onder grote belangstelling zijn verschillende leden van Deltalinqs Climate Program, EVO en TLN half juni bijgepraat over de ontwikkelingen en subsidies op het gebied van duurzaam wegtransport. Tijdens een goed bezochte online bijeenkomst zijn bovendien verschillende vervolgafspraken gemaakt.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar over de energiemix van de toekomst

Op welke manier gaan we in het Rotterdamse industriële cluster zo verantwoord en kosteneffectief mogelijk afscheid nemen van fossiele energie? Er bestaan verschillende transitiepaden naar de energiemix van de toekomst. Zeker in crisistijd is een verantwoorde investeringsbeslissing belangrijk.

2020-06-23

Tijd voor een Deltaplan Elektrificatie

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraag je de subsidie aan? Tijdens de Webinar ‘Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)’ op dinsdag 30 juni geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) antwoord op deze vragen.

vorige
1 2 3 ...