Bestuursbenoeming Deltalinqs

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Tijdens de ledenvergadering op 30 juni 2020 is Peter Pesselse (Rotterdam Short Sea Terminals B.V.) benoemd tot bestuurslid van Deltalinqs. Hij heeft de zetel van de kernsector stuwadoors overgenomen van Arie Koppelaar (Steinweg Handelsveem).

De ledenvergadering werd voor de eerste keer online gehouden. Naast het goedkeuren van de jaarrekening 2019 en een update over de Coronaperiode, hielden de beleidsadviseurs pitches over de belangrijkste actuele zaken. De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op 24 november 2020, 16.00 uur.