Coronarichtlijnen Deltalinqs blijven gehandhaafd

Coronarichtlijnen Deltalinqs blijven gehandhaafd

De Corona-aanpak gaat door: als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen, je zorgt voor een goede hygiëne en je houd 1,5 meter afstand van anderen. Om het aantal contactmomenten beheersbaar te houden, werken de Deltalinqs-medewerkers in ieder geval tot 1 november 2020 zoveel mogelijk vanuit huis.

Voor Deltalinqs blijft gelden, de continuïteit van onze dienstverlening blijft onverminderd doorgaan, al is het in aangepaste vorm.

Wat betekent dit concreet?

  • Fysieke afspraken bij ons op kantoor vinden tot 1 november 2020 beperkt, onder de geldende richtlijnen van het Kabinet, plaats. In het geval wij op kantoor zijn, doen wij dit gecontroleerd en nemen wij de noodzakelijke maatregelen in acht, zowel voor onszelf als voor onze bezoekers.
  • Alle grotere fysieke vergaderingen, bijeenkomsten, et cetera zijn tot 1 november 2020 omgezet naar vergaderen op afstand (via MS Teams).
  • In de afgelopen maanden zijn we binnen Leren & Inspireren overgeschakeld van de fysieke bijeenkomsten, zoals de masterclasses, naar de online webinars. In samenwerking met de buitengewone leden hebben we nu ruim tien webinars voor 500 deelnemers georganiseerd. Door de zeer positieve reacties over met name de effectiviteit van het online deelnemen (drempelverlagend, tijdbesparend en het achteraf nog beschikbaar blijven van de opnamen via ons YouTube-kanaal), houden we het aanbod op deze wijze in stand. Momenteel zijn we bezig met de planning in het najaar. Wanneer u suggesties heeft voor onderwerpen, dan ontvangen we deze graag via pronk@deltalinqs.nl.
  • De medewerkers zijn via de mobiele telefoons en/of per e-mail bereikbaar. Voor de contactgegevens zie: https://www.deltalinqs.nl/medewerkers.
  • De interne doorkiesnummers staan doorgeschakeld naar de mobiele telefoons of vallen terug op een ingesproken bandje.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Indien er relevante wijzigingen optreden dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

De focus ligt op gezond blijven en alles zoveel mogelijk te laten doordraaien.