veiligheid en security

Proces- en Arbeidsveiligheid

Voor elk haven- en industrieel bedrijf is veiligheid en veilig werken een onvoorwaardelijke license to operate. Deltalinqs ondersteunt, adviseert en treedt op als intermediair naar de omgeving. Een strikte en transparante veiligheidscultuur is de basis voor het behouden - en zo mogelijk verder vergroten - van het vertrouwen van omwonenden in alle activiteiten die plaatsvinden binnen het haven- en industriegebied.

Veilig werken begint bij duidelijke regels. Havenbreed streven wij er naar dat bedrijven een zelfde uniforme, hoge standaard hanteren. Dat geldt echter ook daarbuiten in andere Europese havens. Veiligheid mag nooit een onderwerp van concurrentie worden.

Goed voorbereid op incidenten

Het ‘Rode Boek’ geeft onze leden richtlijnen voor hun optreden bij incidenten. Het is voor iedereen belangrijk om op dit gebied altijd op een zelfde wijze te opereren. Deltalinqs is verder partner van de Gezamenlijke Brandweer, een uniek samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en circa 60 bedrijven in het haven- en industriegebied voor brandbestrijding en hulpverlening.

Vanuit het Besluit Risico's Zware Ongevallen verplicht de overheid een groot aantal bedrijven in het haven- en industriegebied voor de eigen bedrijfssituatie een veiligheidsrapport op te stellen. Deltalinqs adviseert leden hierover. Veiligheid en veilig opereren zijn geen vrijblijvende exercitie, maar vormen voor iedere onderneming een elementaire eigen verantwoordelijkheid.

Toegangssystemen en veiligheidspaspoort

Deltalinqs zet zich er verder op verschillende manieren voor in dat bedrijven zich bewust zijn van de risico’s van criminaliteit en terrorisme, inclusief cybercrime. Via dochteronderneming Secure Logistics organiseren wij veilige toegangssystemen (CargoCard, PortKey) tot haventerreinen. Dit draagt tevens bij aan een optimale logistiek.

Een aparte activiteit van Secure Logistics is de uitgifte voor Deltalinqs van Digital Safety Passports. Met dit digitale alternatief voor het papieren veiligheidspaspoort kan een medewerker snel en betrouwbaar aan een bedrijf aantonen wie hij is en welke opleidingen en trainingen hij heeft gevolgd.

Deltalinqs 'University'

In Deltalinqs 'University' delen bedrijven al sinds 2003 hun kennis en ervaring over vele aspecten van veiligheid en milieu. Alles over dit veelomvattende kennisnetwerk leest u hier.

Podcast Jop Groeneweg

Luister ook de Deltalinqs-podcast Diepgang met Jop Groeneweg, over veiligheid in de haven. Is de haven veilig? Wat gaat goed en wat kan beter.