Slider homepage www.2

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

Slider homepage www.4

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

Slider homepage www.1

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Slider homepage www.3

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Nieuws

Reactie op Hoofdlijnenakkoord: positief over verbeteren ondernemingsklimaat, zorgen over ontbreken concretisering op cruciale punten

Deltalinqs is positief over de aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het realiseren van de klimaatambities in het vandaag gepubliceerde Hoofdlijnenakkoord van de vier formerende politieke partijen. Toch is het akkoord niet op alle punten even concreet en realistisch. Het komt dus aan op de verdere uitwerking waarbij uitvoering en stabiliteit cruciaal zijn. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: “Wij zijn positief over het voornemen om te komen tot gerichte investeringen per regio om daarmee het ondernemingsklimaat te verbeteren. Daarbij is specifieke aandacht nodig voor het Rotterdamse haven en industrieel complex, als belangrijke motor voor onze huidige en nieuwe economie.”

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

PR-bijeenkomst DPD 2023_367x276


Het DeltaPORT Donatiefonds, het 'burenfonds' van de Rotterdamse haven, heeft in 2022 ruim € 300.000,- in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en 75 bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.