Over ons

Over Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij onze ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. De mainport Rotterdam draagt 8,2% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en biedt direct en indirect werk aan ruim 565.000 mensen.

Namens onze leden zetten wij ons in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Wij zijn actief op het gebied van ondernemersklimaatenergie- en grondstoffentransitie, digitalisering, infrastructuur & bereikbaarheidmilieu & duurzaamheidproces- en arbeidsveiligheid, integriteit & ondermijning en onderwijs & arbeidsmarkt. Deltalinqs profileert zich op al deze onderwerpen als dé herkenbare belangenbehartiger voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. Hiervoor is een groot aantal overleggroepen actief.

In ons werk zijn wij proactief, professioneel, hebben wij een heldere mening en steeds een frisse blik. Deltalinqs is een vereniging vóór en dóór leden. Wij vragen de aangesloten bedrijven met ons mee te denken en hun expertise met anderen te delen. Kennisnetwerken bieden hiervoor een uitnodigend platform. Gezamenlijk maken wij zo echt werk van gemeenschappelijke vraagstukken. Waar nodig en mogelijk ontplooien wij bovendien havenbrede initiatieven die voor alle leden van nut (kunnen) zijn. Voorbeelden zijn: Deltalinqs Training & Services, het Digital Safety Passport en het Deltalinqs Jaardiner.

Wij bieden onze leden de mogelijkheid richting te geven aan de lobby en geven hen daarnaast toegang tot een uitgebreid netwerk. Ook zetten wij in op collectiviteit; soms uitsluitend met leden onderling, vaak ook met belangrijke stakeholders in het gebied.

Ons leren & inspireren-aanbod biedt onder meer professionele en sterk inhoudelijke masterclasses, webinars, bijeenkomsten, workshops en trainingen, meestal gratis te volgen voor leden. Binnen leren & inspireren ligt de nadruk op het delen van kennis, bij onze netwerkevents gaat het naast de inhoud vooral ook om de informele ontmoetingen.

Deltalinqs is opgericht in 2001 en is de voortzetting van de veel oudere Havenondernemersvereniging Rotterdam SVZ (1907) en de Stichting Europoort/Botlek Belangen (1962). Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, geleid door een onafhankelijke voorzitter. De organisatie die alle activiteiten uitvoert telt 19 medewerkers.