Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Binnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, ‘Letters of Cooperation (LOC’s)'. Voor 2020 zijn vijf LOC’s getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. Eén van de projecten is H-vision.

Agenda

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.
Meer bijeenkomsten

Nieuws

2020-03-20

Subsidies verduurzaming industrie

Deze periode waarin veel regulier werk niet door kan gaan, biedt wellicht aan sommigen de kans om zich te richten op een subsidieaanvraag voor een verduurzamingsproject. Er zijn daarvoor flink wat regelingen, die tijdens de Deltalinqs-informatiebijeenkomst Subsidies verduurzaming industrie op een rijtje zijn gezet. Op 9 maart 2020 gaven verschillende sprekers van het Ministerie van EZK en RVO hierover uitleg. Daarbij was veel aandacht voor de nieuwe regeling MOOI en verbreding van de SDE+.

2020-03-30

David Peters (Stedin): "Focus verleggen naar duurzaam energie- en productiesysteem"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2020-02-14

Word jij onze nieuwe collega projectleider circulair?

Voor het Deltalinqs Climate Program zijn wij op zoek naar een fulltime junior projectleider circulair, met kennis van en affiniteit met de energietransitie in de Rotterdamse haven en industrie, met name gericht op de circulaire industrie. Iemand die zelfstandig en snel nieuwe onderwerpen aanpakt, proactief en resultaatgericht is en beschikt over organisatietalent.

2020-02-14

Informatiebijeenkomst subsidies verduurzaming industrie

Op 17 februari 2020 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020. Deze regeling is een verbreding ten opzichte van de SDE+-regeling: nu gaat het niet alleen om duurzame energie, maar om het bereiken van CO2-reductie. Op maandagmiddag 9 maart 2020 wordt door Deltalinqs Climate Program, RVO, Ministerie van EZK en Havenbedrijf Rotterdam een speciale informatiebijeenkomst gehouden over deze en andere regelingen.

2020-02-14

Aantrekkelijk om over te stappen op Rotterdamse wind

Voor veel bedrijven in de Rotterdamse havensector kan het interessant zijn om over te stappen op elektriciteit uit Rotterdamse wind. Je bespaart dan niet alleen CO2, je bent ook aantrekkelijker voor grote multinationals als zakenpartner.

2020-02-14

H-vision: nieuwe directeur en nieuwe fase

Peter de Weijs is de nieuwe projectdirecteur van H-vision. De Weijs, die vergelijkbare rollen had bij Rijkswaterstaat, TenneT en Gasunie, ziet uit naar de nieuwe fase van het project.

2020-02-14

Handelsmissie energietransitie naar Texas, USA

Benieuwd hoe ze in Houston, USA, omgaan met de energietransitie? Wederzijdse investeringsmogelijkheden verkennen of nieuwe technologieën bespreken? Ga dan mee met de handelsmissie onder leiding van premier Mark Rutte, van 20 tot en met 24 april 2020.

2020-02-14

Green Leaders bijeen voor duurzaam bedrijfsleven

Meer dan zestig leiders uit het bedrijfsleven kwamen begin februari samen op uitnodiging van het platform duurzaam bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst kreeg de CEO van Greenchoice de Green Leaders Impact award.

2020-02-10

Opleiding Energietransitie

Deltalinqs Climate Program organiseert dit voorjaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2020-02-10

Grote groei vrachtwagens op LNG

Tussen nu en 2030 moet het aantal Nederlandse vrachtwagens op (bio)LNG groeien van 558 naar ruim 7.000. Een van de manieren om dit te stimuleren is een subsidie op het tanken van LNG, een maatregel die per 1 januari 2020 is ingegaan.

2020-02-07

Afspraken voor verduurzaming 2020

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied.

2019-12-20

Ambities 2020 vastgelegd in vijf LOC's

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied. Tijdens de drukbezochte eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program zijn met veel enthousiasme en optimisme vijf nieuwe Letters of Cooperation (LOC's) voor het jaar 2020 getekend.

2019-12-20

LOC 5: Circulaire Haven en Industrie

In een circulaire economie bestaan afvalstoffen niet. De deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program werken daarom innovatieve mogelijkheden uit in concrete businesscases voor circulaire integratie van beschikbare reststromen. Uitgangspunt is de opgevangen CO2 later als grondstof te gebruiken.

2019-12-20

LOC 4: Waterstof

Waterstof speelt zeer waarschijnlijk een grote rol in de energiemix van de toekomst. Vooral bij hogetemperatuurprocessen is de inzet van elektriciteit niet voldoende om de gevraagde warmte voor de industrie te leveren.

2019-12-20

LOC 3: Elektrificatie

Elektrificatie van de industrie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Dit biedt op korte termijn verduurzamingsmogelijkheden voor industriële processen, operaties en het transport in de haven.

2019-12-20

LOC 2: Energiemix & Infrastructuur in de Transport & Overslag

Rotterdam als proeftuin voor zero-emissie-transport. Daar zetten de deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program zich voor in door concrete pilots uit te zetten bij de terminals in het Haven Industrieel Complex. Ook is het de bedoeling de roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport te activeren en/of te implementeren.

2019-12-20

LOC 1: Energiemix & Infrastructuur in de Industrie

De deelnemers en partners binnen het Deltalinqs Climate Program willen in 2020 met projecten en activiteiten inzicht verkrijgen in de benodigde energiemix van de toekomst en zorgen voor de benodigde infrastructuur. In 2020 wordt daarom onder meer de Energiemix-studie uitgebreid. In navolging van het Groningse voorbeeld zetten we daarnaast een energiebesparingsfonds op.

2019-11-26

Halvering CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord

Voorzitter van de Rotterdamse Haven- en Industrietafel Alice Krekt zette namens de leden van de klimaattafel samen met wethouder Arjan van Gils (tijdens de bijeenkomst waargenomen door wethouder Barbara Kathmann) op 22 november haar handtekening onder het Rotterdams Klimaatakkoord. Rotterdam wil hiermee binnen tien jaar de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren.

2019-11-26

Waterstof versterkt circulariteit in Rotterdam

Deltalinqs, AVR en Tronox slaan de handen ineen en onderzoeken de haalbaarheid van een 5 MW elektrolyser met verwaarding van de geproduceerde waterstof, restwarmte én zuurstof. Dit onderzoek, e-THOR genaamd, wordt uitgevoerd door TNO en gesteund door SmartPort en de Topsectoren Energiestudies. De resultaten worden in mei 2020 verwacht.

2019-11-22

Taskforce opgericht voor infrastructuur voor de industrie

Hoe zorgen we ervoor dat de energie- en grondstoffentransitie niet stukloopt op een gebrek aan infrastructuur voor de industrie? Die vraag uit het Klimaatakkoord vormde het startsein voor de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.

2019-11-21

Tien jaar Rotterdam Energy Port

Er is de afgelopen tien jaar veel bereikt op het gebied van energietransitie in de Rotterdamse haven, nu is het tijd voor versnelling en opschaling. Dat is de conclusie van alweer de tiende editie van de Rotterdam Energy Port die op 6 november 2019 plaatsvond. Een korte terugblik.

2019-11-21

Samen werken aan elektrificatie van de industrie

Elektrificatie is een belangrijke verduurzamingsoptie voor de industrie. Om projecten op dit gebied aan te jagen organiseert FME op 5 december de bijeenkomst Power to accelerate industrial electrification. Tijdens de bijeenkomst staan kennisdeling en samenwerking centraal en is er onder meer aandacht voor het project Fieldlab Industriële Elektrificatie.

2019-11-14

Waterstofcoalitie vraagt kabinet om stimulans groene waterstof

De Waterstofcoalitie roept het kabinet vandaag in een brief op om opschaling van groene waterstof te stimuleren. De brief is ondertekend door 27 bedrijven en organisaties, waaronder ook Deltalinqs.

2019-11-12

Deltalinqs steunt kabinet bij realiseren klimaatambities

Deltalinqs sluit zich aan bij VNO-NCW in de steun aan het kabinet bij het realiseren van de klimaatambities. In een brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, maken de ondernemers daarbij wel een paar kanttekeningen.

2019-11-06

5 miljoen euro voor verminderen CO₂-uitstoot zeevaart

Het Havenbedrijf Rotterdam nodigt verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten, -leveranciers en motorfabrikanten uit gebruik te maken van de Stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart. Met de regeling ondersteunt het Havenbedrijf innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast.

2019-11-04

Nominatie European Excellence Award voor H-vision

Deltalinqs heeft, samen met zestien partijen, het initiatief genomen voor het project H-vision. Dit project is gericht op onderzoek naar grootschalige productie en toepassing van waterstof en biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen.

2019-10-22

Update over Klimaatakkoord

De CO2-heffing, nieuw reductiebeleid, CCS en subsidiëring, het kwam allemaal aan de orde tijdens de recente presentatie over het Klimaatakkoord, die werd op 15 oktober bij Deltalinqs gegeven door Cees Kortleve en Ed Buddenbaum van het Ministerie van EZK. "De bijeenkomst was bedoeld om bedrijven in de regio Rotterdam-Moerdijk bij te praten over het Klimaatakkoord", zegt Buddenbaum.

2019-10-21

Warmtepompen: financiering, techniek en praktijk

Op 17 oktober vond de tweede Deltalinqs Climate Program (DCP)-bijeenkomst over warmtepompen plaats. Hierin was volop aandacht voor de subsidiemogelijkheden, de inpassing in het productieproces en de praktijkervaringen. Afhankelijk van de volwassenheid van de warmtepomptechnologie zijn er verschillende subsidieregelingen van toepassing. Harry van Dijk van Deltalinqs nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden van subsidies voor warmtepompen.

2019-10-18

Kansen voor waterstof verkennen

Dat waterstof in de energie- en grondstoffentransitie een cruciale rol speelt, wordt steeds duidelijker. Er komen dan ook steeds meer projecten in de Rotterdamse haven waarbij waterstof als energiedrager of als brandstof wordt ontwikkeld.

2019-10-18

Column: Schaken op meerdere borden tegelijk

Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben te maken met een prisoner’s dilemma. Ze willen stappen zetten om te verduurzamen maar in hun eentje is het lastig. De technieken zijn nog in ontwikkeling. Ze lopen tegen wet- en regelgeving aan en die kan alleen maar aangepast worden door de overheid.

2019-10-14

Gemeente Rotterdam steunt Fieldlab Industriële Elektrificatie

De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in ontwikkeling van het Fieldlab Industriële Elektrificatie. Deltalinqs is daar als mede-initiatiefnemer vanzelfsprekend erg blij mee. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen."

2019-10-10

Nieuw innovatieproject brengt e-brandstoffen dichterbij

Hoe maken we transport koolstof-arm? Eén van de oplossingen is de inzet van synthetische brandstoffen uit hernieuwbare energie. Het project Power-2-Fuels moet de daadwerkelijke inzet van synthetische e-brandstoffen dichterbij brengen.

2019-09-30

Biomassa als groen alternatief

Om de klimaatdoelen te behalen zijn er verschillende (technologische) oplossingen nodig. Daarin verdient ook biomassa een plek: als brandstof in de brandstoffenmix van de toekomst, maar ook als grondstof voor biobased chemie.

2019-09-23

Miljoenennota: van woorden naar daden

Tijdens Prinsjesdag viel uit de Miljoenennota op te maken dat het kabinet serieus aan de slag wil met de maatregelen (van)uit het Klimaatakkoord. In de termen van het Deltalinqs Climate Program: van woorden naar daden.

2019-09-20

Succes van industriële warmtepompen

Onder de juiste omstandigheden kan de inzet van een industriële warmtepomp niet alleen een bijdrage leveren aan CO2-reductie, maar ook economisch rendabel zijn. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de Hogeschool Rotterdam heeft uitgevoerd in samenwerking met het Deltalinqs Climate Program. Hierin brachten onderzoekers en studenten de haalbaarheid van verdere warmte-integratie met warmtepompen in kaart bij drie grote industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

2019-09-18

Kracht van het netwerk in verduurzaming industrie

De energie- en grondstoffentransitie kan niet zonder samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Bovendien zijn er nieuwe ideeën nodig, die we samen een stap verder moeten helpen.

2019-09-12

Symposium H-vision in beeld

"Nederland heeft de ambitie en kans om gidsland te worden op het gebied van waterstof. De weg naar groene waterstof verloopt via blauwe waterstof", dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in juli op het drukbezochte symposium van H-vision.

2019-09-12

Nieuw: subsidie voor circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is op 1 augustus 2019 een nieuw thema geopend voor pilot- en demonstratieprojecten, gericht op circulaire economie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar.

2019-09-12

Nacht van de Nacht: doe mee als bedrijf

Op zaterdag 26 oktober is het zover: de 15e Nacht van de Nacht. Op deze laatste zaterdagavond van oktober vragen de natuur- en milieufederaties met honderden activiteiten weer aandacht voor het klimaat en energiebesparing op licht. Het doel: minder CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling in Nederland. Wil je hier als bedrijf aan meedoen? Lees de tips of meld je aan via www.nachtvandenacht.nl.

2019-08-02

In Nieuwsuur: H-vision biedt kansen verduurzaming industrie

Nieuwsuur besteedde donderdag 1 augustus aandacht aan H-vision. In het programma werd belicht hoe H-vision de industrie in Rotterdam in staat stelt om haar CO2-uitstoot al ruim vóór 2030 substantieel omlaag te brengen.

2019-07-18

Opleiding Energietransitie start in september

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-07-18

Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Eind dit jaar moet er een Rotterdams Klimaatakkoord komen waarin afspraken staan over CO2-reductie en verduurzaming van de productieketen. Sinds de lancering van de Rotterdamse Klimaatalliantie in mei is hard gewerkt aan het vaststellen van de doelen en de thema’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd.

2019-07-16

Volop voortgang verduurzaming

Er gebeurt in Rotterdam ongelofelijk veel om de industrie te verduurzamen. Dat bleek tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program op 8 juli jongstleden. Steven Lak trapte af door een beeld te schetsten van het Nationale Klimaatakkoord.

2019-07-12

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

De verduurzaming van onze economie moet hand in hand gaan met versterking van de werkgelegenheid en met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lusten en de lasten van de klimaatmaatregelen. Dat staat in het onlangs uitgebrachte SER-advies ‘Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers’.

2019-07-10

"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

In het FD van 10 juli verscheen een opinieartikel van Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Daarin legt zij uit hoe blauwe waterstof (uit aardgas, met CO2-opvang) de weg vrijmaakt voor groene waterstof uit duurzame elektriciteit.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die zestien bedrijven en organisaties, verenigd in het project H-vision en onder leiding van Deltalinqs, hebben uitgevoerd.

2019-06-28

Politiek Klimaatakkoord roept vragen op over haalbaarheid investeringen bij industrie

De ondernemers in het Haven Industrieel Complex van Rotterdam staan klaar om grootschalig te investeren in verduurzaming: bijvoorbeeld met CO2-besparing, CO2-opslag, warmte-uitwisseling en blauwe en groene waterstof.

2019-06-24

Impuls aan bio-LNG in Rotterdam

Rotterdam Port Fund en NIBC Bank hebben gezamenlijk een meerderheidsbelang genomen in Rolande, de ontwikkelaar en exploitant van LNG-tankstations en producent van bio-LNG.

2019-06-24

Benieuwd naar úw energiemix van de toekomst?

Bedrijven in het Rotterdamse industriecomplex gebruiken veel energie in hun processen. Dat er ooit afscheid moet worden genomen van fossiel, staat vast. Maar waar doe je nu het beste aan als bedrijf, als je het hebt over verduurzaming van je energievoorziening?

2019-06-24

Mogelijk Europese samenwerking voor CO2-opslag

De havens van Vlissingen, Gent en Antwerpen zijn enthousiast over het Rotterdamse Porthos-project. Met dit project kan de industrie CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Met de steun van de Zeeuwse en Vlaamse havens wordt het initiatief steeds kansrijker voor mogelijke Europese subsidie.

2019-06-17

Schonere scheepvaart met Green Deal

Deltalinqs-voorzitter Steven Lak was op 11 juni 2019 één van de ondertekenaars van de nieuwe Green Deal om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

2019-06-17

"Groene waterstof heeft de toekomst, maar timing is cruciaal"

Het wordt een iconisch project. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar.

2019-06-07

Zomerlezing Energietransitie in de praktijk

Om een succesvolle transitie in de praktijk te brengen, zullen bedrijven en de samenleving de menselijke en sociale transitie mee moeten nemen in hun strategie. Tijdens de Zomerlezing ‘Energietransitie in de praktijk’ op 4 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam ging het een keer niet over de techniek, maar juist over de niet-technische barrières en kansen van de energietransitie.

2019-05-23

Behind the Scenes

Op 13 mei 2019 kreeg iedereen met interesse in de industrie de kans om eens achter de schermen te kijken bij Behind the Scenes @Rotterdam. Tijdens deze bijzondere dag, georganiseerd door Deltalinqs, VNCI, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, openden zes chemiebedrijven hun deuren voor nieuwsgierigen.

2019-05-21

Nieuwe opleiding energietransitie

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komen aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-05-21

Rotterdam pakt kansen in energietransitie

De uitslag van de Europese verkiezingen op 23 mei bracht de VVD vier zetels. Caroline Nagtegaal, nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst, was daarmee verzekerd van haar herbenoeming als lid van het Europees Parlement. Caroline heeft duidelijke Rotterdamse 'havenroots' en de energietransitie in de haven ligt haar nauw aan het hart: "Volgens mij is het een goede zet om volle bak in te zetten op de energietransitie in combinatie met het verzilveren van de economische kansen die deze biedt."

2019-05-17

Meerjarige steun provincie voor Deltalinqs Climate Program

Om de energie- en grondstoffentransitie in de Rotterdamse haven te kunnen maken, is veel nodig. Deltalinqs Climate Program verbindt hiervoor de juiste partijen, inspireert en informeert bedrijven. Ook starten we innovatieve projecten. De provincie Zuid-Holland steunt Deltalinqs Climate Program voor de komende drie jaar met een subsidie van € 500.000,-.

2019-05-15

Voorzitterschap Deltalinqs Rotterdamse klimaattafel

Een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid. Dat zijn de doelstellingen die de gemeente Rotterdam in een alliantie met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen wil realiseren.

2019-04-30

45.000 ton groene waterstofproductie in Rotterdamse haven

Drie ambassadeurs van Deltalinqs Climate Program slaan de handen inéén om grootschalige groene waterstofproductie mogelijk te maken in Rotterdam. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam werken aan een methode om, voor de raffinaderij van BP, duurzame windenergie via waterelektrolyse om te zetten in waterstof.

2019-04-30

Waterstof in de industrie

Wat zijn de mogelijkheden en ervaringen van blauwe en groene waterstof? Hoe kan het Haven Industrieel Complex met nieuwe toepassingen aan de slag? Welke visie heeft de provincie over de waterstofeconomie en welke ondersteuning kan zij bieden? Tijdens de bijeenkomst Waterstof in de industrie op 18 april 2019 werd op deze vragen ingegaan.

2019-04-29

Rotterdamse wind voor Rotterdamse ondernemers

Duurzame energie is mooi, maar energie opgewekt uit uw eigen omgeving is beter! En dat vinden steeds meer ondernemers. Daarom bieden Deltalinqs en Eneco aan de Deltalinqs-leden een lokale, laagdrempelige en écht groene verduurzamingsoptie aan. De stroom van de Rotterdamse windmolens uit windpark Slufterdam wordt hiervoor gereserveerd.

2019-04-16

Jan Henk Kort (Shin-Etsu): "Gas geven op circulariteit!"

Met zes ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2019 te werken aan energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen, energiedragers en grondstoffen.

2019-03-29

Kick-off gigawatt duurzame waterstofproductie

Met de kick-off van het ‘Gigawatt Elektrolyser-project’ (GWE-project) geeft een consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen het startsein voor opschaling naar industriële productie van groene waterstof.

2019-02-21

Gevolgen Klimaatakkoord centraal tijdens Winterlezing

Wat staat er in het Ontwerp Klimaatakkoord? Wat hebben de belangenorganisaties voor haven en industrie daaraan bijgedragen? En wat betekent het voor bedrijven in het Rotterdamse havengebied? Tijdens de Winterlezing van Deltalinqs op 19 februari kregen ongeveer vijftig vertegenwoordigers van bedrijven daar antwoord op.

2019-02-21

Klimaascafé voor energietransitie

Dat er voor de energie- en grondstoffentransitie enorm veel samenwerking in de Rotterdamse haven nodig is, is glashelder. Bedrijven en overheden moeten elkaar hierbij vaker opzoeken.

2019-02-12

Aan de slag met blauwe waterstof

Samenwerking is de sleutel tot succes, ook wanneer het gaat om de waterstofeconomie. Die boodschap werd luid en duidelijk gehoord op het congres ‘Energieopslag & –distributie, op 5 februari in Delft.

2019-01-31

Yvonne van der Laan (HbR): "Er bestaat geen 'silver bullet' in de energietransitie."

Met zes ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2019 te werken aan energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen en energiedragers en alternatieve grondstoffen.

2019-01-29

Waterstof als transitieversneller

Eén van de grootste opgaven voor CO2-reductie ligt bij de Nederlandse industrie. Gebruik van waterstof in plaats van aardgas voor het produceren van hogetemperatuurwarmte is daarin een goede mogelijkheid. Maar ook in de mobiliteitssector biedt waterstof goede verduurzamingskansen.

2018-12-20

Transitiepaden naar de energiemix van de toekomst

Wat is de meest waarschijnlijke energiemix van de toekomst? Voor veel grote bedrijven in het Rotterdamse havengebied is dit een actuele en cruciale vraag. Met een nieuwe studie probeert Deltalinqs daar, samen met TNO, Innovation Quarter en de bedrijven zelf, een antwoord op te geven. De eerste resultaten werden vorige week gepresenteerd tijdens een congres op Chemelot.

2018-12-06

Lancering Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program is de opvolger van Deltalinqs Energy Forum. De naamswijziging markeert een verbreding in aandachtsgebied én een omschakeling van woorden naar daden. December 2018 is het nieuwe programma met groot enthousiasme en onder grote belangstelling gelanceerd.

2018-11-27

Haven van de toekomst tijdens SmartPort Summit 2018

Hoe ziet de Rotterdamse Haven eruit in 2050? Wat zijn hierbij de nieuwe vraagstukken en hoe kunnen we alle ontwikkelde kennis hierop toepassen? Dat waren de thema's van de SmartPort Summit 2018.

2018-11-26

Veel enthousiasme voor Fieldlab Industriële Elektrificatie

Afgelopen maart deed Deltalinqs Energy Forum samen met FME en VoltaChem een oproep voor organisaties die een belang bij de verduurzaming van de industrie hebben. Aan die oproep is veel gehoor gegeven en het eerste Nederlandse Fieldlab Industrie Elektrificatie is in de maak.

2018-11-26

Seminar Waste to Chemicals: op weg naar duurzaam cluster chemische industrie in Rotterdam

Het consortium Waste to Chemicals (W2C) organiseert op 6 december een seminar. De partners Air Liquide, Nouryon, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam werken sinds 2016 samen aan de ontwikkeling van de geavanceerde 'waste-to-chemicals'-installatie.

2018-11-26

Succesvolle Deltalinqs-opleiding Energietransitie

De opleiding Energietransitie is eind november afgerond met een schat aan nieuwe ideeën, kennismakingen en kruisbestuivingen. Deelnemers zijn enthousiast over de afwisseling, de mogelijkheden en de opgedane kennis.

2018-11-02

Grootschalige CO2-reductie in industrie mogelijk met power-to-heat

De industrie kan grootschalige CO2-reductie mogelijk maken met hybride power-to-heat systemen, waarbij offshore wind wordt gebruikt voor warmte. Door bij harde wind meer warmte op te wekken en bij tekorten tijdelijk terug te schakelen naar gas wordt bovendien de druk op het netwerk verlaagd.

2018-10-17

Rotterdam Energy Port: tempo, innovatie en consistent beleid

Kennisdragers uit de Rotterdamse haven kwamen bij elkaar op het congres Rotterdam Energy Port. Centraal stond de energietransitie: delen van inzichten, inhoudelijke discussies en goede praktijkvoorbeelden.

2018-10-17

IPCC ziet CCS als noodzakelijke transitiemaatregel

Er zijn vier grote systeemtransities nodig om ervoor te zorgen dat opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 °C. Eén van die vier is het industriële systeem. Dat stelt het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties in het rapport: ‘Global warming of 1.5 °C’, dat op 8 oktober jongstleden verscheen.

2018-10-09

Restwarmte van Shell Pernis naar Katendrecht

Met de opening van een verwarmingsleiding van Shell Pernis naar de wijk Katendrecht is de verwarming van Rotterdam weer wat duurzamer geworden. Dit gebeurde eind september met een officiële handeling.

2018-10-08

Aan de slag met uitwerking Klimaatakkoord

Het kabinet heeft gereageerd op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. De brief start met complimenten voor de partijen die aan de klimaattafels ‘in zo’n korte tijd een gezamenlijk voorstel hebben gemaakt’.

2018-10-04

Extra voordelig investeren in zonnepanelen

Bedrijven die overwegen te investeren in zonnepanelen en in aanmerking komen voor SDE+-subsidie, kunnen het beste subsidie aanvragen tussen 15 en 29 oktober. Deltalinqs Energy Forum helpt deze bedrijven graag verder.

2018-10-03

H-vision brengt energietransitie in hogere versnelling

Met het project H-vision onderzoeken 15 partijen de mogelijkheid voor de bouw van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie. Dat brengt het realiseren van onze klimaatdoelen weer een stap dichterbij.

2018-09-17

Startsein voor Circulair Steam Project LyondellBasell en Covestro

"Ontzettend trots" is Willemien Terpstra van LyondellBasell op de bouwstart van het Circulair Steam Project op 4 september. Met deze grote investering besparen LyondellBasell en Covestro 140.000 ton CO2-uitstoot én 0,9 Pt energie.

2018-09-13

Subsidie H-vision

In augustus is de pre-pilot study van het H-vision project van start gegaan. Deze zomer heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie toegekend aan deze haalbaarheidsstudie.

2018-09-10

Klimaatneutraal Rotterdam: concreet en winstgevend

Welke concrete stappen kunnen bedrijven zetten naar aanleiding van het Klimaatakkoord? Daarover gaat de negende editie van Rotterdam Energy Port, op donderdag 11 oktober. Deltalinqs-leden krijgen korting op de toegangsprijs.

2018-09-07

Energietransitie zichtbaar tijdens Wereldhavendagen

Energize, dat is het thema van de Wereldhavendagen van 7 tot en met 9 september in de haven van Rotterdam.

2018-09-07

Haal meer uit de warmtepomp

De technologie van de warmtepomp is al decennia oud, maar de grote doorbraak in de industrie laat nog op zich wachten. Hiervoor moet de technologie nog verder worden doorontwikkeld en daar wil Deltalinqs, samen met een aantal leden én studenten van de Hogeschool Rotterdam, iets aan doen.

2018-08-16

Halfjaarbericht DEF 2018: Op weg naar een klimaatneutrale industrie

Wat waren in de eerste zes maanden van 2018 de belangrijkste activiteiten van de leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum? Dat staat in dit nieuwe halfjaarbericht 2018.

2018-07-20

Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Tijdens de halfjaarbijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 2 juli jongstleden werden de kansen voor industriële elektrificatie, energie efficiency en alternatieve brandstoffen besproken met ambassadeurs van het Energy Forum.

2018-07-16

Positief over Klimaatakkoord

Vorige week werd het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd en het eindrapport van de Regiotafel Rotterdam Moerdijk voor de ontwikkeling van de industrie in het cluster. Het zijn de uitkomsten van enkele maanden overleg aan vijf verschillende Klimaattafels, waar ook Deltalinqs nauw bij betrokken is.

2018-07-11

Najaarscursus Energietransitie

Het Klimaatakkoord vraagt veel van de industrie. Hoe geef je praktisch invulling aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden? De vraag wordt beantwoord tijdens de vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie op 24 september, 8 oktober, 29 oktober en 12 november 2018.

2018-06-29

Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

De Rotterdamse haven staat voor een grote uitdaging: de energietransitie, verdergaande digitalisering en automatisering zijn hier een aantal belangrijke voorbeelden van.

2018-06-22

Roep om wereldwijde, hogere CO2-beprijzing tijdens CO2-conferentie

We kunnen nog zulke mooie, slimme en ingenieuze ideeën bedenken, zonder een behoorlijke CO2-beprijzing komen er veel te weinig positieve business cases.

2018-06-20

Informatie- en consultatiebijeenkomst Klimaatakkoord

Hoe en waar kunnen bedrijven op de meest doelmatige en kosteneffectieve manier CO2 reduceren? Die vraag stond centraal tijdens de informatie- en consultatiebijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 5 juni jongstleden.

2018-06-20

Leerlingen aan de slag met energietransitie in de haven

Begin juni werd in het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) de onderwijscyclus ‘energiehelden’ officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland.

2018-06-12

Rotterdamse werkgevers en werknemers werken samen aan Sociale Innovatie: project RISI gestart

Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en vakbond CNV Vakmensen starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI). Met deze unieke samenwerking slaan de drie partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat het Haven Industrieel Complex de broedplaats wordt voor slimme manieren van werken.

2018-06-11

Marcel Galjee (AkzoNobel): Ook na 2030 een levendige industrie

Marcel Galjee (AkzoNobel Specialty Chemicals) is ambassadeur van de LOC Elektrificatie. Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-05-09

DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

2018-05-09

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

2018-05-08

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken. Een nieuw voorbeeld daarvan is een ‘no cure no pay’-onderzoeksaanbod voor afvalstromen.

2018-05-02

CO2 afvangen en gebruiken

AVR wil bij zijn afvalenergiecentrale in Duiven CO2 uit het proces gaan afvangen en leveren aan tuinbouwkassen. Daar wordt de CO2 nuttig gebruikt voor de plantengroei.

2018-04-16

Er wordt volop geschaakt op het restwarmtebord

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-28

Zijn algen de biobrandstof van de toekomst?

Algen geschikt en betaalbaar maken als transportbrandstof. Dat is waar ExxonMobil al negen jaar aan werkt. Een recent wetenschappelijke doorbraak leidde ertoe dat een paar weken geleden een veldonderzoek is gestart.

2018-03-28

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-27

Routekaart naar 90% broeikasgasreductie

Op 7 maart presenteerde branchevereniging VNCI de Routekaart Chemie 2050. Die geeft weer dat het technisch mogelijk is om in 2050 een reductie van alle broeikasgassen met 80-95 procent te bereiken.

2018-03-08

Gezocht: partners fieldlab elektrificatie

Interesse in het testen van elektrificatiemogelijkheden in een praktijkomgeving? Dan is het nieuwe initiatief Fieldlab Industriële Elektrificatie Rotterdam een goede optie!

2018-02-26

Meer besparing mogelijk met subsidie

Bedrijven in de Rotterdamse haven laten mogelijk kansen liggen op financiering van innovaties in milieuvriendelijke technieken en energiebesparing.

2018-02-24

Grote maar kansrijke CO2-reductie-opgave Rotterdam

"Er is werk aan de winkel om de komende tijd met elkaar concrete afspraken te maken over CO2-reductie door het Rotterdamse industriecluster", stelt senior beleidsmedewerker Maxim Snippe.

2018-02-23

Van het Gronings gas af

Deltalinqs Energy Forum onderschrijft de noodzaak om op zo kort mogelijke termijn geen Gronings gas meer te gebruiken. Onlangs ontving een aantal leden hierover een brief van minister Wiebes.

2018-02-15

Nieuw perspectief voor hydropyrolyse

Mede door de inspanningen van Deltalinqs Energy Forum (DEF) is de aandacht voor hydropyrolyse opnieuw aangewakkerd. Binnenkort wordt er in Plant One Rotterdam gebouwd aan een hydropyrolyse-installatie, die dit jaar nog gereed komt.

2018-02-12

Bijeenkomst financieringsmogelijkheden energietransitie

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie Investerings Aftrek (EIA).

2018-02-08

Ruben Beens (BP) en Willemien Terpstra (Lyondellbasell): "De tijd gaat dringen"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-31

Hugo Buis en Wiert-Jan de Raaf (Eneco): "Van besef naar actie"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-29

Opleiding Energietransitie ontwikkeld

Het Deltalinqs Energy Forum heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de haven van Rotterdam vormgegeven, onder andere op het gebied van CO2-emissies.

2018-01-29

Deltalinqs-bijeenkomst ontwikkelingen biobased chemie

In de energietransitie speelt biobased chemie een belangrijke rol als alternatief voor fossiele brandstoffen.

2018-01-26

Haalbare tussenstappen naar een complete energietransitie

De energietransitie is één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en leverde in januari veel goede voornemens op.

2018-01-17

Kijken en beleven: Haven in transitie

'Haven in transitie' is een TV-serie van zes afleveringen over de grote omslag die de haven aan het maken is op het gebied van energie en de circulaire economie. Ook benieuwd naar deze serie? Hij is vanaf nu terug te zien!

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2017-12-22

Rotterdams Klimaatdebat

Over dertig jaar is er in Rotterdam veel veranderd. Het transport en de industrie zijn CO2-neutraal en andere brandstoffen en grondstoffen vormen de basis voor onze energievoorziening en producten.

2017-12-18

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

2017-12-13

Groen waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee zal vanaf 2020 energieneutraal zijn en op den duur groene energie ‘overhouden’.

2017-11-24

Het Chemieloket in de haven

Het Chemieloket is een loket dat de ondernemer in de chemie helpt waar hij tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt bij innovatieve investeringen of hoge regeldruklasten.

2017-11-22

Pim de Vries (AVR): "Als er één plek is waar dit idee kan slagen, dan is het Rotterdam"

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2017-11-20

The end of waste is near!

We zijn goed op weg naar een circulaire economie, maar vaak zitten er haken en ogen aan het nuttig hergebruik van producten.

2017-11-20

Verwarmen met infrarood

Verwarming op die plekken waar je het nodig hebt en nergens anders. Dat is mogelijk met infraroodverwarming.

2017-11-18

CO2-uitstoot met 49% reduceren, hoe gaan we dat doen?

Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

2017-11-16

Belang Nationaal Programma Elektrificatie onderstreept

De industrie moet de samenwerking met de energiesector omarmen en gezamenlijk de business case richting de overheid uitdragen, aldus Kees Jan Rameau, bestuurslid Eneco.

2017-10-25

Fors energie besparen met een korte terugverdientijd

Deltalinqs Energy Forum is op zoek naar bedrijven die mee willen werken aan een pilot met een techniek die bewezen werkt en implementeerbaar is.

2017-10-25

Deltalinqs in Dakenboek

In het havengebied is veel ruimte voor verduurzaming van daken.

2017-10-25

Warmterotonde moet groeien

Binnen de Warmtealliantie werken vijf partners samen aan infrastructuur om industriële restwarmte nuttig te gebruiken.

2017-10-25

Doorpakken met waterstof

Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de verduurzaming van de Nederlandse economie, betoogt Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel.

2017-10-12

Alle zeilen bijzetten voor versnelling van de energietransitie

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Die vraag stond centraal in de bijdragen van verschillende topsprekers tijdens het jaarcongres Rotterdam Energy Port.

2017-09-26

Jaarevent VoltaChem: decarbonisatie door elektrificatie

Op 9 november 2017 organiseert VoltaChem haar jaarlijkse evenement in co-creatie met SmartPort en Deltalinqs.

2017-09-19

Elektrificatie moet van papier naar praktij

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2017-09-18

Haven is cruciaal in energietransitie

Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland, bezocht in augustus op uitnodiging van het Deltalinqs Energy Forum een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven.

2017-09-12

Prioriteit voor H2-mobiliteit

Projecten met waterstof commercieel levensvatbaar maken met focus op ‘het rijden op waterstof’.

2017-09-01

Versnellen energietransitie

Tijdens de 8e editie van het jaarcongres Energy Port staat het versnellen van de energietransitie centraal.

2017-08-01

Ga in september mee op innovatiemissie!

Elektrificatie en omzetting van elektriciteit in andere producten, hoe pakken ze dat aan vlak over de grens in Duitsland?

2017-07-24

Verder met CCS na stoppen ROAD

Uniper en ENGIE stoppen per half september met ROAD, het project voor afvang van CO₂ bij één van de kolencentrales en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee.

2017-07-05

Halfjaarbericht 2017 Deltalinqs Energy Forum

Samenwerken voor een toekomstbestendig bedrijfsleven.

2017-06-28

CO2 als grondstof biedt Rotterdam kansen

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om chemicaliën en brandstoffen te maken uit CO2.

2017-06-27

Van woorden naar daden

Samenwerking en being responsive to change.

2017-06-23

ASBETER: asbest vernietigen met CO2 als grondstof

Veilig hergebruik van asbestplaten moet binnenkort mogelijk worden.

2017-06-20

Duurzaam transport: Zo kan het!

Op 28 juni 2017 kwamen overheid en bedrijfsleven samen in Amersfoort op het seminar 'Duurzaam transport: Zo kan het!'

2017-06-16

Goeree-Overflakkee als ‘groene batterij’ voor de haven?

Goeree-Overflakkee is volop aan de slag met de energietransitie. Het eiland wil in 2020 al energieneutraal zijn.

2017-05-22

Schitterende subsidie op zonnepanelen

In het Rotterdamse havenindustrieel complex is behoorlijk wat dakoppervlak dat zich prima leent voor de installatie van zonnepanelen.

2017-05-22

Bio-LNG voor zwaar vrachtverkeer

In een recent artikel in NRC zet de auteur voor- en nadelen over het gebruik van bio-LNG als brandstof op een rijtje.

2017-05-18

CO2 smart grid: de volgende stap in gebruik CO2

Het netwerk van OCAP zorgt al enige jaren voor nuttig gebruik van CO2.

2017-05-18

Meebewegen met flexibele energie

Meebewegen met de schommelingen in het energieaanbod is heel goed mogelijk, zelfs in een industrie die behoefte heeft aan een constante energievoorziening (de zogenaamde ‘base load’).

2017-05-18

Warmteleiding levert 15.000 ton CO2-reductie op

Evides Industriewater en Huntsman hebben een warmtekoppeling gerealiseerd.

2017-04-23

Zonnestroomsystemen voor haven en industrie

Steeds meer bedrijven kopen groene stroom in. Maar wanneer zijn de mogelijkheden voor eigen opwekking interessant, zoals voor zonnestroom? 

2017-04-23

Havencongres 2017: Hoe creëren we impact?

Afvalstoffen bewaren is grondstoffen sparen. Deze gestempelde slagzin was al te lezen op een ansichtkaart uit 1944.

2017-04-23

CO2 als grondstof – sleutel in de transitie

Hoe kan CO2 zelf een rol spelen in de energie- en materiaaltransitie?

2017-04-22

Verwaarding reststromen: inventarisatie van kansen

Het benutten van reststoffen als grondstof is interessant voor bedrijven en samenleving.

2017-04-22

Nieuwe demiwaterfabriek meert aan op de Maasvlakte

Vier reusachtige tanks bereikten over water hun thuishaven op de Maasvlakte, waar Evides Industriewater een tweede fabriek voor gedemineraliseerd water bouwt.

2017-03-29

Chemieloket: "Kom langs en stel belemmerende regelgeving aan de kaak"

Om een oplossing te vinden voor belemmerende regelgeving voor chemiebedrijven, stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

2017-03-27

Energietransitie in de Rotterdamse haven: bron van kansen

"De energietransitie is een kwestie van veel partijen, veel stappen, veel tijd."

2017-03-27

Decarbonisatie in vier scenario’s

Het Wuppertalinstituut heeft vier mogelijke toekomsten voor het Rotterdams havenindustrieel cluster onderzocht, waarvan drie serieuze transitiepaden betreffen.

2017-03-27

Havenbedrijf ontzorgt door aanleg CO2-transportnet

Bedrijven die 24/7 produceren met CO2-emissies als gevolg kunnen hun CO2 in de nabije toekomst leveren aan een CO2-leiding die door het havenindustrieel gebied loopt.

2017-03-27

Van broeikasgas naar chemie, transport of mineralisatie

Deltalinqs zet met Rotterdamse bedrijven interessante stappen om een totaalaanpak voor CCU te realiseren.

2017-03-27

Europese en Nederlandse Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika

Begin mei vindt een Europese Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika plaats.

2017-02-22

Politieke keuzes nodig voor daadkracht energietransitie

Een klimaatwet, energieminister, financieringsinstituut en opleidingen voor toekomstgerichte techniek, dat zijn de prioriteiten voor grote duurzame energieprojecten als windenergie.

2017-02-22

Geen broeikasgas, maar circulaire grondstof

Op 30 maart 2017 presenteert Deltalinqs met Uniper de marktstudie naar businesskansen voor CO2 als grondstof.

2017-02-21

Chemieloket: ruimte in regels

Restwarmte en energiebelasting, recycling of verbranding, afval of grondstof. 

2017-01-26

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum: Alice Krekt

Op 1 februari 2017 start Alice Krekt (45) bij Deltalinqs als Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum. Zij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs en Ger van Tongeren op.

2017-01-26

Onderzoek naar CO2 als grondstof voor chemie

Op 25 januari heeft Deltalinqs in een kickoff meeting met bedrijven, overheid en kennisinstellingen de mogelijkheden voor de toepassing van CO2 als grondstof gepresenteerd.

2017-01-26

Nederland circulair: we staan nog aan het begin

In 2010 was het begrip circulaire economie praktisch onbekend. Inmiddels weet 38% van de bedrijven wel zo ongeveer wat het inhoudt.

2017-01-26

Power to gas to products

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-to-products fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

2017-01-26

Chemieloket op afspraak in Rotterdam

Om meer zicht te krijgen op regelgeving die chemiebedrijven belemmert en op gewenste oplossingen stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

Meer nieuws