Nieuws

2024-07-17

Nieuwe minister Justitie en Veiligheid maakt kennis met de haven

Zeer snel na het aantreden van het nieuwe kabinet heeft de minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Het bezoek stond volledig in het teken van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

2024-07-10

Opvolging na de aanbevelingen uit het ledenonderzoek

Dit jaar hebben wij een groot ledenonderzoek uitgevoerd en vorige maand zijn de leden via een ledenbericht geïnformeerd over de eerste inzichten van dit onderzoek. Inmiddels hebben wij de aanbevelingen binnen het Deltalinqs-team besproken en zijn wij gestart met het uitwerken van een aantal concrete acties. 

2024-07-05

Onderhoud aan de Hartelbrug

Van 12 augustus 20.00 uur tot en met vrijdag 30 augustus 22.00 uur voert de provincie Zuid-Holland noodzakelijk onderhoud uit aan de Hartelbrug. Dat betekent dat de Hartelbrug tijdelijk afgesloten wordt voor al het wegverkeer. De fietsbrug blijft gewoon open.

2024-07-05

Lancering toolbox Inclusieve Haven

Op donderdag 20 juni lanceerden we de toolbox Inclusieve Haven op www.inclusievehaven.nl. Vanaf nu is deze toolbox beschikbaar voor alle werkgevers. Maar wat biedt deze toolbox precies? Isabelle Kolen, projectleider sociale transitie, legt uit: "In de toolbox vinden werkgevers praktische handvatten om met inclusie aan de slag te gaan. Met de toolbox willen we het D&I-aanbod (D&I staat voor diversiteit & inclusie) toegankelijker maken voor werkgevers."

2024-07-05

Workshop Wet open overheid (Woo)

Samen met ons buitengewoon lid SluisWest Advocaten organiseerden wij op 19 juni jl. een workshop over de impact van de Wet open overheid (Woo). Die wet regelt dat alle informatie bij overheidspartijen - zoals de gemeente, ministeries, DCMR en de Arbeidsinspectie - kan worden opgevraagd door iedereen die dat maar wil. 

2024-07-05

Secretaressemeeting bij Maindeck

De kracht van het secretaressenetwerk van Deltalinqs is groot. Daar waren alle deelnemers aan de jaarlijkse meeting op donderdag 13 juni het over eens. Met bijna 50 professionals waren zij dit keer te gast bij Maindeck in Spijkenisse.

2024-07-05

LEVI-dag: Voorspellen van Incidenten

Na lange tijd was er dinsdag 2 juli weer eens een fysieke bijeenkomst om te leren van incidenten, de zogenaamde LEVI-dag. Deze dag kreeg als veelbelovende titel: 'Voorspellen van Incidenten'. In deze bijeenkomst gingen de advocaten van van Ardenne & Crince le Roy Advocaten (Olga de Vries en Remko Wijling) in op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke opvolging van incidenten.

2024-07-05

Workshop Olievogels in de haven van Rotterdam

Deltalinqs heeft in samenwerking met SON-Respons (Simone Jay) en Sea Alarm (Hugo Nijkamp) een workshop/oefening Olievogels in de Haven van Rotterdam georganiseerd voor Emergency responsmedewerkers van raffinaderijen en opslagbedrijven.

2024-07-04

Havenbedrijfsleven vreest toenemend verlies concurrentiepositie door voorspelde hogere netwerktarieven TenneT

De begin juli gepubliceerde Tienjaarsprognose van TenneT voorspelt een verdere jaarlijkse stijging van de transporttarieven voor elektriciteit met 4,3 tot 4,7% als gevolg van de noodzakelijke investeringen in met name het elektriciteitsnet voor wind op zee.

2024-07-01

Aangekondigde vertraging Delta Rhine Corridor-project moet worden ingelopen

Deltalinqs vindt de aangekondigde vertraging van minimaal vier jaar in de realisatie van het Delta Rhine Corridor-project zeer zorgelijk. De extra vertraging werd eind vorige week aangekondigd in een kamerbrief van minister voor Klimaat en Energie Jetten. Deltalinqs roept het nieuwe kabinet op deze vertraging terug te brengen en de aanleg van het project zelfs te versnellen.

2024-06-14

Vereenvoudigde toegangscontrole met gratis ADR-controle functionaliteit voor CargoCard

Secure Logistics B.V. heeft de toegangscontrole bij het vervoer van gevaarlijke stoffen vereenvoudigd met de komst van een ADR-controlefunctionaliteit voor de CargoCard. Secure Logistics is de beheerder van de CargoCard en 100% dochteronderneming van Deltalinqs.

2024-06-14

Rapport Ter Haar ‘Transitie versus stikstof in de Rotterdamse haven’

Afgelopen jaar heeft het Rijk en de regio onder leiding van Bernard ter Haar gewerkt aan een gebiedsaanpak stikstof voor de energietransitie in het Rotterdamse havengebied. Het resultaat daarvan is te lezen in de rapport ‘Transitie versus stikstof in de Rotterdamse haven’.

2024-06-14

Afsluiting Heinenoordtunnel van 26 juli t/m 9 augustus 2024

De Heinenoordtunnel gaat van vrijdag 26 juli 22.00 uur tot vrijdag 9 augustus 05.00 uur dicht in beide rijrichtingen. Het vrachtverkeer moet de omleiding via de A15, A16 en A17 en andersom volgen. Gelijktijdig is ook de A4 vanaf knooppunt Zoomland naar knooppunt Sabina (dus richting R’dam) dicht. Hierdoor wordt het waarschijnlijk drukker op de A58 en A17.

vorige
1 2 3 ...