Nieuws

2020-03-30

Facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan geluid op te stellen voor het haven- en industriegebied van Rotterdam. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Facetbestemmingsplan Geluid havengebied Rotterdam is vrijgegeven voor terinzagelegging.

2020-03-30

Coronamonitor

Het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. Actuele, onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen zowel de overheid, bedrijfsleven als onderwijs is nodig om optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen.

2020-03-30

David Peters (Stedin): "Focus verleggen naar duurzaam energie- en productiesysteem"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2020-03-23

Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

De gemeente Rotterdam is samen met de landelijke overheid keihard aan het werk om de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn zij druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. 

2020-03-20

Subsidies verduurzaming industrie

Deze periode waarin veel regulier werk niet door kan gaan, biedt wellicht aan sommigen de kans om zich te richten op een subsidieaanvraag voor een verduurzamingsproject.

2020-03-20

Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak. De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, leest u hier.

2020-03-19

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.

2020-03-19

Update Coronavirus (COVID-19) en haven van Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

2020-03-16

Deltalinqs-medewerkers werken tot 6 april vanuit huis

Aangezien het Coronavirus (COVID-19) zich ook in ons land blijft verspreiden, heeft Deltalinqs besloten aanvullende maatregelen te treffen. Vanaf maandag 16 maart tot maandag 6 april 2020 werken de Deltalinqs-medewerkers voorlopig en voor zover mogelijk vanuit huis.

2020-03-10

Logistieke Alliantie: Digitalisering, verduurzaming en modal shift volop in beeld

Begin 2019 besloten achttien bedrijfslevenpartijen actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben, dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving. En dat doel is vastgelegd in een gezamenlijk visiedocument. Sindsdien heeft de alliantie niet stilgezeten.

2020-02-28

Herziening Faunabeheerplan meeuwen vertraagd

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'. Op basis van het Faunabeheerplan kan een ontheffing worden aangevraagd om maatregelen uit te voeren.

2020-02-28

Leren & Inspireren eerste helft 2020

Voor de eerste helft van 2020 hebben we weer een aantal bijzondere bijeenkomsten gepland staan, waaronder het Event Vicoma 'Vattenfall Solar Team & Ioniqa' met ons buitengewoon lid Vicoma Engineering op 19 maart 2020 rondom de thema's duurzaamheid, teamwork en doorzettingsvermogen.

2020-02-28

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 11 februari 2020 was alweer de achttiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders.

vorige
1 2 3 ...