Nieuws

2020-10-21

Opening private COVID-19 teststraat locatie Theemsweg, Botlek Rotterdam

Bij diverse ondernemingen in Nederland, zeker waar sprake is van het onderdeel zijn van de vitale processen voor de economie, bestaat een behoefte om sneller COVID-19 testen te laten uitvoeren dan de reguliere GGD-testen (versneld testen). Het betreft hier de PCR-testen (PCR staat voor Polymerase Chain Reaction) die in een laboratorium worden geverifieerd. Op diverse locaties zijn inmiddels private ‘teststraten’ ingericht. Voorbeelden hiervan zijn afgesloten bedrijfsterreinen (zoals Chemelot in Zuid-Limburg) of luchthavens. Deltalinqs heeft onlangs een representatieve groep van grotere leden benaderd met twee vragen: “Heeft u belangstelling voor een (snel)teststraat en bent u bereid tot een minimale afname van testen?” Het merendeel van de respondenten gaf een positief antwoord op beide vragen. Naar aanleiding van deze bevindingen, heeft Deltalinqs de mogelijkheden voor een (snel)teststraat geïnventariseerd.

2020-10-21

Webinar Handhaving onder de Omgevingswet

Op 15 oktober 2020 hebben Kaoutar Azghay en Ad Schreijenberg van buitengewoon Deltalinqs-lid Adriaanse van der Weel advocaten een webinar verzorgd over handhaving onder de Omgevingswet. Daarbij werd ingegaan op de veranderingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving in de wet en de praktijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

2020-10-20

Nieuw online platform brengt informatie over energietransitie bijeen

Om de ondernemers uit de industrie te ondersteunen tijdens de overgang naar schone energie is het platform Verduurzaming Industrie gelanceerd. Ondernemers vinden hier op één plek alle relevante informatie die nodig is om hun organisatie te verduurzamen en de juiste samenwerkingspartners om CO2-uitstoot te verminderen.

2020-10-20

Geen 49, maar 55 procent Europese CO2-reductie in 2030

De Europese Commissie kondigde op 17 september aan de klimaatdoelen aan te scherpen. De commissie presenteerde op die dag haar plan om de uitstoot van broeikasgassen in de EU over tien jaar, in 2030, met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze ambitie geeft stof tot nadenken, ook in het Rotterdamse industriecluster.

2020-10-20

Buitengewoon lid 12hoist4u stelt zich voor

Sinds 2015 mag Deltalinqs het in verticaal transport gespecialiseerde bureau 12hoist4u (lees 'want - to hoist-for-you') tot haar buitengewone leden rekenen. Het bedrijf dat opereert vanuit Houten, is al meer dan tien jaar actief in de Rotterdamse haven op alle domeinen die te maken hebben met hijsen of heffen. Oprichter en directeur van het bedrijf Peter Verhoef over het lidmaatschap van Deltalinqs: “We zijn er langzaam ingerold.”

2020-10-09

Nieuwe deals voor het Rotterdams Klimaatakkoord

Het Rotterdams Klimaatakkoord wordt aangevuld met zes zogenoemde klimaatdeals, dat maakten de voorzitters van de Rotterdamse klimaattafels op 8 oktober bekend op een digitale bijeenkomst. Het totaal aantal klimaatdeals groeit daarmee van 49 naar 55.

2020-10-09

Inspiratie door Generatie-Z

Ons aanbod Leren & Inspireren is groot. Vanuit de kracht van ons netwerk hebben wij vrijwel altijd leden aan het woord over actuele, inhoudelijke onderwerpen. Op 5 oktober was het voor de verandering eens de beurt aan een viertal enthousiaste ondernemende millennials. Een inspiratiesessie vanuit Twenty-fifty en de Young Spirits Social Club met een knipoog naar het Old Boys Network.

2020-10-01

Aangescherpte Coronamaatregelen: continuïteit dienstverlening blijft onverminderd doorgaan

Het kabinet heeft afgelopen maandag nieuwe en behoorlijk verstrekkende Coronamaatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Deze aanscherping is noodzakelijk om de verdere verspreiding van het virus terug te dringen. Zie ook de brief van burgemeester Aboutaleb 'Thuiswerken blijft de norm'. 

2020-10-01

Diverse wegafsluitingen 1 tot 19 oktober 2020

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Dit zorgt voor het nodige oponthoud. De belangrijkste afsluitingen in de komende drie weken zijn in dit bericht opgenomen.

2020-09-30

Bas Janssen: “Technologieontwikkeling gaat het snelst in crisistijd”

Als het gaat om de haven zie ik daar nu echt dingen veranderen,” aldus Bas Janssen in een interview met Maritiem Nederland, “we kijken veel meer naar werken op afstand zoals in elke branche. Daarnaast zien we dat we niet voor iedere internationale vergadering het vliegtuig hoeven te pakken en dat veel technische inspecties vanuit kantoor en met slimme digitale hulpmiddelen plaats kunnen vinden.”

2020-09-30

Buitengewoon lid DGMR stelt zich voor

Ingenieursbureau DGMR uit Den Haag is sinds juni 2019 buitengewoon lid bij Deltalinqs. Met een focus op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid bedient DGMR een scala aan Rotterdamse opdrachtgevers. Aan het woord zijn Michel van Kesteren, directeur DGMR industrie, verkeer & milieu en Nick van den Heijkant, adviseur vergunningen, industrie, verkeer en milieu. Van Kesteren: “De keuze voor het Deltalinqs-lidmaatschap was de logische vervolgstap als onderdeel van onze dienstverlening aan de Rotterdamse haven.”

2020-09-30

Kabinet investeert in Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het kabinet maakt € 18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren. Eén van deze laboratoria is Het Fieldlab Industriële Elektrificatie; een onderzoekslab dat samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en Voltachem in de haven van Rotterdam wordt vormgegeven.

2020-09-23

Opening HavenLeerWerkPlaats

Op 23 september 2020 is de HavenLeerWerkPlaats aan de Soerweg in Rotterdam geopend. Op de HavenLeerWerkPlaats kunnen havenwerkgevers, werknemers en werkzoekenden in de haven elkaar ontmoeten voor arbeidsmarktmogelijkheden in de haven.

vorige
1 2 3 ...