Behoren tot de ‘vitale sector’ vervult DB Cargo met trots

Behoren tot de ‘vitale sector’ vervult DB Cargo met trots

In de Mailinqs laten wij bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de Coronamaatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag is het woord aan Nanouke van ’t Riet, algemeen directeur bij goederenvervoerder DB Cargo.

DB Cargo_Nanouke van het Riet.jpg

Getroffen door Corona
Voor DB Cargo was het van groot belang dat de overheid in april bekendmaakte dat onder meer het spoorgoederenvervoer tot de ‘vitale sector’ behoorde. De bedrijfsvoering kon zo met in achtneming van de RIVM-maatregelen behoorlijk goed doorgang vinden, hoewel er ook de nodige uitdagingen waren. Van ’t Riet: “Er zijn collega’s thuisgebleven met ziekteverschijnselen en helaas hebben we een collega aan Corona verloren. In het begin vonden sommige medewerkers het ook spannend en vroegen zij zich af of het nog wel veilig was door te blijven werken. De maatregelen zijn goed opgepakt en uiteindelijk zorgt het ook wel voor trots bij medewerkers dat we tot de vitale sector worden gerekend.”

Het blijft soms natuurlijk zoeken naar oplossingen. Daarbij wordt een beroep gedaan op je creativiteit, vindt Van ’t Riet: “Het opleiden van nieuw personeel is bijvoorbeeld zo’n kwestie. Als je een machinist wilt opleiden zit je samen op een locomotief. Dat is dus wel een uitdaging, maar het dwingt ons ook te vernieuwen. Dat lukt ons nu bijvoorbeeld goed op het vlak van de digitalisering van interne processen.” Verder ziet Van ’t Riet ook positieve kanten: “Deze tijd brengt creativiteit bij mensen naar boven. Over hoe je contact kunt onderhouden en maken, maar ook het feit dat men meer tijd met het gezin kan doorbrengen vind ik een goede ontwikkeling, evenals de beetje afgedwongen onthaasting.”

Thuiswerken blijft
Tot aan de Coronacrisis was thuiswerken bij DB Cargo niet aan de orde. Van ’t Riet ziet er nu wel de voordelen van in: “Onze staf is vrijwel direct na de uitbraak thuis gaan werken. Inmiddels zijn we er absoluut positief over, maar niet voor vijf dagen in de week. Je mist gewoon wel het makkelijk bij elkaar binnenlopen en de lichaamstaal als je alles online doet. Enerzijds merken we dat medewerkers elkaar steeds vaker videobellen in plaats van audiobellen, zodat ze elkaar toch nog zien. Anderzijds kan het thuiswerken ook leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Daar moeten we met zijn allen oog voor hebben.”

Het contact met leden binnen het netwerk van Deltalinqs bewijst ook in deze tijden zijn meerwaarde zegt Van ’t Riet: “Andere leden bleken voor dezelfde keuzes te staan en het is dan handig om ervaringen uit te wisselen.” Met het oog op de komende maanden verwacht Van ’t Riet op de ingeslagen weg door te gaan: “Tot en met maart 2021 gaan we in ieder geval door met thuiswerken en behouden we de maatregelen zoals we die nu hebben.”

Tip van de maand?
Van ’t Riet: “Blijf alert als het gaat om effectiviteit en denk na of het misschien anders kan. Let daarnaast op het welzijn van jezelf en dat van anderen. Houd rekening met elkaar en zorg dat het thuiswerken voor iedereen te doen blijft.”