H-vision: nieuwe directeur en nieuwe fase

H-vision: nieuwe directeur en nieuwe fase

Peter de Weijs is de nieuwe projectdirecteur van H-vision. De Weijs, die vergelijkbare rollen had bij Rijkswaterstaat, TenneT en Gasunie, ziet uit naar de nieuwe fase van het project.

Daarin staat het ontwerp van de installaties voor grootschalige productie van waterstof voor met name de petrochemische industrie en de energiesector in de Rotterdamse regio centraal.

H-vision stelt de industrie in Rotterdam in staat CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. Dat bleek al eerder uit de haalbaarheidsstudie waarvan de resultaten in juli 2019 bekend werden gemaakt. Voor de Rotterdamse raffinaderijen – de grootste van Europa – is het cruciaal om stookgassen om te zetten in waterstof. Zonder deze techniek is het haast onmogelijk om de ferme Nederlandse reductiedoelen te halen. Grootschalige productie van waterstof in combinatie met de strategische ligging biedt Rotterdam tevens de kans om zich te ontwikkelen tot een internationale hub, waar waterstof wordt gemaakt, gebruikt en verhandeld. Daarmee kan H-vision de start vormen van de waterstofeconomie in Rotterdam en bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Verdieping
Op dit moment werken H-vision partijen aan een verdieping en actualisatie van de haalbaarheidsstudie. Hierbij gaat het met name om een verdere uitwerking van de business case, een locatiekeuze voor de waterstofinstallaties en een inventarisatie van benodigde infrastructuur en opslagbehoeften. Peter De Weijs is optimistisch over de voortgang van het project. "We werken op dit moment een aantal cruciale onderdelen uit, voordat we aan de ontwerpfase beginnen. We bereiden dit zorgvuldig voor, want hiermee zijn aanzienlijke kosten gemoeid."

Brede steun
H-vision mag rekenen op brede steun. Na de presentatie van de haalbaarheidsstudie werd het project vorig jaar opgenomen in het Rotterdams Klimaatakkoord. Het consortium wordt nu onder andere gevormd door Air Liquide, BP, Deltalinqs, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper en Vopak.

Over H-vision
Over H-vision is meer informatie te vinden op https://www.deltalinqs.nl/h-vision.