Duits staatsbezoek: Rotterdam als voorbeeldhaven in transitie

Duits staatsbezoek: Rotterdam als voorbeeldhaven in transitie

Op uitnodiging van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam kwam half juni een delegatie van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg op bezoek in de Rotterdamse haven. Tijdens een boordevol programma waren de aanwezigen vanuit deze belangrijke handelspartner niet alleen onder de indruk van de omvang van de haven, maar zeker ook van de vele inspanningen om hier een duurzame en circulaire haven te realiseren.

Staatssecretaris van Baden-Württemberg, Elke Zimmer, onderstreept het belang van de Rotterdamse haven voor het Duitse achterland: ‘Het is de grootste haven van Europa. De Rijn, waaraan naast Rotterdam ook de havens van onze steden Mannheim en Karlsruhe liggen, is met 49 miljard tonkilometer verreweg de belangrijkste Europese waterweg. Deze rivier is goed voor ongeveer 40% van het vervoer over de binnenwateren in de Europese Unie. In vergelijking met andere vervoersmodaliteiten heeft het spoor het minste emissies, gevolgd door de binnenvaart en daarna het goederenvervoer over de weg.’

Transformatietaak
De Rotterdamse haven voorziet de deelstaat Baden-Württemberg van belangrijke grondstoffen en producten. ‘De Rotterdamse haven is niet alleen een ontzettend belangrijk goederenoverslagpunt’, vervolgt Zimmer, ‘maar ook een belangrijk en enorm industriegebied. Hier lossen olietankers ruwe olie bij de olieterminals in de Europoort en op de Maasvlakte. Deze wordt vervolgens via pijpleidingsystemen naar de raffinaderijen geleid. Deze raffinaderijen staan voor een enorme transformatietaak: het invoeren van nieuwe productieprocessen, het opzetten van nieuwe infrastructuren, bijvoorbeeld voor waterstof en CO2, en het inzetten van elektrolysers voor de productie van waterstof uit hernieuwbare energiebronnen.’ De delegatie bracht onder andere een bezoek aan Gunvor en Air Products, die samenwerken aan een importterminal voor groene ammoniak. Zimmer: ‘Een uitdaging voor de raffinaderijen zoals die van Gunvor, met wie we intensieve gesprekken hebben gevoerd, maar ook voor de MiRO, Mineral Oil Refinery Karlsruhe, de grootste raffinaderij van Duitsland.’

Wederzijdse belangen
Namens Deltalinqs verzorgde Projectleider Circulair Eline van Krimpen na de lunch op het schip de Nieuwe Maze van het Havenbedrijf een presentatie over verduurzaming van het havengebied, inclusief de overgang naar circulaire grondstoffen en de verduurzaming in de logistiek. ‘Voor de deelnemers aan de delegatie is de aanleg van de Delta-Rhine-Corridor  – met waterstof, CO2, groene elektriciteit en mogelijk groene ammoniak en andere hernieuwbare producten – natuurlijk super interessant’, zegt Eline, ‘zeker omdat die vanuit Rotterdam volgens plan helemaal door zal lopen naar Ludwigshafen, pal naast Mannheim, een belangrijke industriestad en binnenhaven in Baden-Württemberg. Op dit moment gaat de doorvoer namelijk vooral via de binnenvaart. Los daarvan waren ze heel benieuwd naar wat alle verduurzamingsinitiatieven in Rotterdam kunnen betekenen voor afnemers in het Duitse achterland en of zij kunnen leren van de voorbeeld-initiatieven hier in Rotterdam. We hebben tijdens de lunch, en ook later op de dag bij andere rondleidingen en het diner de wederzijdse belangen benadrukt. De Staatssecretaris heeft ons van harte uitgenodigd om bij hen op werkbezoek te komen. We horen graag welke bedrijven daar interesse in hebben, zodat we dit goed kunnen afstemmen op de wensen van onze leden.’