Kansen van groene ammoniak en maatschappelijke acceptatie

Kansen van groene ammoniak en maatschappelijke acceptatie

Op weg naar een duurzame toekomst omarmen steeds meer bedrijven de inzet van duurzaam geproduceerde waterstof, zoals groene waterstof. Vanuit bedrijven in de haven is hier grote belangstelling voor. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van Deltalinqs, eind mei, gaf ingenieursbureau Proton Ventures een presentatie over de mogelijkheden van groene waterstof die is “verpakt” in ammoniak en wat je daar vervolgens mee kunt.

Havenbedrijf Rotterdam legde vervolgens uit hoe zij werken aan maatschappelijke acceptatie van deze technologie, want omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid. Kort na deze bijeenkomst was er een bijeenkomst over laatste stand van zaken rondom Europese en Nederlandse wetgeving rondom waterstof.

Op dit moment is ammoniak als waterstofdrager het verst doorontwikkeld. Je “verpakt” dan als het ware de groen geproduceerde waterstof in ammoniak, om het vervolgens efficiënt te kunnen transporteren. Daarom noem je het een “waterstofdrager”. Vanwege de efficiency ervan is ammoniak de meest kansrijke manier om groene waterstof per schip over grote afstanden te vervoeren. Bijvoorbeeld vanuit zonnige verre landen, waar je goedkoop groene waterstof kunt produceren, naar de haven van Rotterdam. Bij aankomst wordt de ammoniak ‘gekraakt’ en komen stikstofgas (N2) en waterstof weer vrij. Na zuivering is de waterstof klaar voor gebruik.

Groene ammoniak
Tijdens het event “Ammoniak als waterstofdrager” deed ingenieursbureau Proton Ventures uit de doeken wat ammoniak precies is, hoe je het kunt inzetten als waterstofdrager en welke “directe” toepassingen ervoor zijn. Zij gaven aan dat je groene ammoniak bijvoorbeeld kunt gebruiken als vervanging voor zware stookolie, waar zeeschepen op varen. Ook kun je het inzetten als brandstof voor elektriciteitscentrales. Voor bedrijven in de haven van Rotterdam zijn er eveneens kansen: in het havengebied kan waterstof worden “uitgepakt” uit de ammoniak en verder verwerkt worden als grondstof of CO2-vrije brandstof voor de regionale industrie. Of het kan, nog steeds “verpakt” in ammoniak, per pijpleiding door naar het Duitse achterland. Want ook daar is, net als in Nederland, een grote vraag naar duurzame energie en grondstoffen. Daarom wordt nu gewerkt aan een ammoniak-leiding in de nog aan te leggen Delta-Rhine-Corridor.

Goede communicatie
Na de presentatie door Proton Ventures legde het Havenbedrijf Rotterdam uit hoe zij willen meehelpen aan acceptatie door omwonenden van deze nieuwe activiteit in de haven. Uit  onderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam blijkt namelijk dat omwonenden veel vragen hebben, vooral over de veiligheidsrisico’s van ammoniak en waterstof. Ook zijn er vragen over wat omwonenden er eigenlijk aan hebben als Rotterdam een doorvoerhaven voor groene ammoniak wordt. Het Havenbedrijf wil omwonenden zo goed mogelijk informeren over de waterstof- en ammoniakplannen. Zij willen samen met de bedrijven en de overheid een realistisch beeld van ammoniak en waterstof neerzetten. Daarvoor willen zij gezamenlijk bewonersbijeenkomsten organiseren, de media benaderen en hen op basis van feiten in staat te stellen het juiste verhaal rondom ammoniak en waterstof te kunnen brengen.

Regelgeving
Tijdens een kort daarop volgende bijeenkomst van Deltalinqs, op 6 juni, vertelde Victor van Ahee, advocaat bij juridisch kantoor (en Deltalinqs-lid) Van Doorne over de laatste stand van zaken in regelgeving rondom waterstof en ammoniak. Simone van Tongeren, projectleider klimaat bij Deltalinqs: ‘Opnieuw blijkt dat het heel belangrijk is dat overheid en bedrijven goed samenwerken, want de hordes in de klimaattransitie kan niemand in z’n eentje nemen.’ Namens het Havenbedrijf Rotterdam vertelde Randolf Weterings (Program Manager New Energy System) over de lopende en geplande waterstofprojecten in het Rotterdamse havengebied. 'De bijeenkomst werd afgesloten met een waardevol gesprek tussen de aanwezige haven- en industriebedrijven en de buitengewone leden van Deltalinqs,’ besluit Simone.