Trends in kernenergie: kleine reactoren mogelijke optie voor industrie?

Trends in kernenergie: kleine reactoren mogelijke optie voor industrie?

Kernenergie staat weer volop in de spotlights, nu het nieuw te vormen kabinet in het Hoofdlijnenakkoord heeft vastgelegd dat het de bouw van twee nieuwe kerncentrales doorzet en er nog twee bij wil. In een vorige maand door Deltalinqs gehouden masterclass werden deelnemers bijgepraat over de mogelijkheden - en onmogelijkheden - van kernenergie.

“Jaren geleden wilde niemand iets van kernenergie weten, maar tegenwoordig is dat anders. Wij verwachten dat de elektriciteitsvraag in Rotterdam de komende jaren zal vervijfvoudigen. Voor bedrijven kan het vanwege netcongestie interessant zijn om na te denken over eigen elektriciteitsvoorziening”, vertelt Simone van Tongeren, projectleider Klimaat bij Deltalinqs.

Prof.dr. Marco de Baar (directeur DIFFER) en Prof.dr. Jan-Leen Kloosterman (TU Delft) gaven de deelnemers een overzicht van de huidige stand van zaken van nucleaire technologieën en fusie-energie, met bijzondere aandacht voor de laatste ontwikkelingen rond Small Modular Reactors (SMR's). Deze compacte reactoren bieden veelbelovende mogelijkheden voor efficiënt en veilig energiebeheer. Vakblad Europoort Kringen, dat de bijeenkomst bijwoonde, schreef een artikel over de laatste trends in kernenergie. Het artikel is hier te downloaden.