Aangekondigde vertraging Delta Rhine Corridor-project moet worden ingelopen

Aangekondigde vertraging Delta Rhine Corridor-project moet worden ingelopen

Deltalinqs vindt de aangekondigde vertraging van minimaal vier jaar in de realisatie van het Delta Rhine Corridor-project zeer zorgelijk. De extra vertraging werd eind vorige week aangekondigd in een kamerbrief van minister voor Klimaat en Energie Jetten. Deltalinqs roept het nieuwe kabinet op deze vertraging terug te brengen en de aanleg van het project zelfs te versnellen.

De Delta Rhine Corridor (DRC) is een cruciaal infrastructuurproject dat voorziet in ondergrondse leidingen en kabels voor het transport van waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom van de Rotterdamse haven naar Zuid-Limburg en Duitsland. Deze verbinding is vitaal voor de verduurzaming van industriële clusters langs dit tracé en draagt direct bij aan de internationale energietransitie. De oorspronkelijke planning voor waterstof en CO2, die uitging van een voltooiing tegen eind 2028, is nu verschoven naar 2032 of later.

Grote bezorgdheid in de industrie  
De industrie maakt zich ernstige zorgen over deze vertragingen. De late beschikbaarheid van de waterstofleiding en ammoniakleiding heeft een directe negatieve impact op de doorvoermogelijkheden van deze energiedragers en grondstoffen. De onzekerheid van de planning zorgt ervoor dat investeringsbeslissingen uitblijven, wat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie verzwakt. Het bedrijfsleven benadrukt dat de DRC een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030. In 2032 pas gereed is dus echt te laat.

Vermijden van alternatieve transportmethoden
Een van de grootste zorgen is dat door de vertraging van de DRC het transport van waterstofdragers (zoals ammoniak) via spoor of schip zal moeten plaatsvinden. Dit zou niet alleen inefficiënt zijn, maar kan ook op weinig draagvlak rekenen van burgers en overheden langs deze routes. "We willen zo veel mogelijk vermijden dat waterstofdragers via het spoor of per schip worden vervoerd," aldus Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs. "Dit brengt niet alleen hogere kosten met zich mee, ook de maatschappelijke baten van de DRC zijn vele malen hoger."

Impact op de hubfunctie van Nederland
De Rotterdamse haven staat bekend om zijn sterke hubfunctie in Europa en is een hoeksteen van de Nederlandse economie. De vertraging van de DRC dreigt deze positie aan te tasten. De infrastructuur die DRC biedt, is cruciaal voor het handhaven en versterken van Nederland als duurzaam industrieel en logistiek knooppunt.

Oproep aan kabinet: samenwerken aan oplossingen
Deltalinqs roept het nieuwe kabinet op om een sterkere sturing op de DRC te pakken en alles in het werk te stellen om de vertraging terug te brengen en indien mogelijk het project zelfs te versnellen. “Het is de hoogste tijd voor innovatieve benaderingen zoals een Transitiewet en integrale aansturing om te voorkomen dat de klimaatdoelstellingen van 2030 in gevaar komen en dat de Rotterdamse bedrijven op achterstand komen te staan. Wij denken graag mee hoe de DRC weer in de versnelling gebracht kan worden.” aldus Van der Chijs.