Leden zijn blij met Deltalinqs

Leden zijn blij met Deltalinqs

Een mooie uitkomst van het recent afgesloten ledenonderzoek is dat de leden overwegend tevreden zijn met hun lidmaatschap. Zij hebben vertrouwen in een succesvolle toekomst van het gebied. Zij herkennen de kracht van ons netwerk en zij zien Deltalinqs als een sterk en betrouwbaar merk.

Wel zijn zij, gezien de turbulente omgeving en de grote vraagstukken op de agenda, op zoek naar nog meer verbindend leiderschap met impact en zij geven duidelijk aan dat de rol van de politiek een kritische succesfactor is voor het succes van het gebied en de eigen organisatie op de langere termijn.  

Een initiatief om nog meer samen te werken om de license to operate positief te beïnvloeden, werd door vrijwel alle leden positief gewaardeerd. Dit betekent concreet zichtbaar zijn met alle positieve ontwikkelingen die binnen het gebied gaande zijn. 

Het team van Deltalinqs gaat met alle aanbevelingen aan de slag om de strategische agenda voor de periode 2025-2028 optimaal bij het onderzoek te laten aansluiten. De leden ontvangen medio mei de globale uitkomsten van het onderzoek, met daarbij een aantal acties dat direct wordt uitgezet.