Ledenonderzoek Deltalinqs van start

Ledenonderzoek Deltalinqs van start

In de afgelopen periode hebben wij op verschillende manieren ons voornemen van het uitvoeren van een ledenonderzoek aangekondigd. Dit onderzoek bevat een vragenlijst waarin wij u vragen om uw mening over thema’s als: vertrouwen in de toekomst van het haven- en industrieel complex, noodzakelijk leiderschap, de verschillende transities waar wij mee te maken hebben, de license to operate en rol die Deltalinqs hierin volgens u zou moeten spelen. Ook de tevredenheid over onze dienstverlening komt in het onderzoek aan de orde.

De Deltalinqs-leden hebben inmiddels een e-mail ontvangen om via Ipsos deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten en de antwoorden zijn voor ons enorm waardevol. Medio mei 2024 koppelen wij de uitkomsten terug.