Opvolging na de aanbevelingen uit het ledenonderzoek

Opvolging na de aanbevelingen uit het ledenonderzoek

Dit jaar hebben wij een groot ledenonderzoek uitgevoerd en vorige maand zijn de leden via een ledenbericht geïnformeerd over de eerste inzichten van dit onderzoek. Inmiddels hebben wij de aanbevelingen binnen het Deltalinqs-team besproken en zijn wij gestart met het uitwerken van een aantal concrete acties. 

Daarnaast worden de uitkomsten meegenomen in de nieuwe strategie (2025-2028) van Deltalinqs, die wij op dit moment vormgeven.

Er zijn drie belangrijke aanbevelingen gedefinieerd waar wij direct mee aan de slag gaan. Allereerst intensiveren wij de ledenbezoeken in het komende half jaar. Zo zijn we in gesprek met de leden en blijven we op de hoogte van hun ontwikkelingen en kunnen wij snel en flexibel reageren op actuele vraagstukken. Daarnaast stemmen we ons aanbod nog beter af op de verschillen tussen de wensen van de industrieleden en de wensen van de overige branches. Voor een deel hebben beide partijen te maken met soortgelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt, maar andere issues zijn juist meer branche-specifiek. Tot slot starten we na de zomer met het intensiveren én eigentijdser maken van onze communicatie om onder meer verschillende positieve initiatieven in het gebied zichtbaar te maken. Dat doen we via de reguliere media en onze socialemediakanalen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen hiervan. De overige aanbevelingen uit het ledenonderzoek zullen we goed analyseren en invulling geven.