Trendsessie ‘Port of the future’

Trendsessie ‘Port of the future’

Op donderdag 4 april organiseerden wij voor de vierde keer een trendsessie voor Young Professionals, in samenwerking met KPMG en RMSC. Onder leiding van dagvoorzitter Marc Buijs (Jong RMSC) werden de ruim 50 deelnemers meegenomen in het thema ‘Port of the future’. 

Deltalinqs-directeur Bas Janssen trapte de sessie af door stil te staan bij de kansen en bedreigingen van de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Risico’s groeien in omvang en hun impact dreigt steeds meer effect op de businessmodellen en bedrijfsvoering van Rotterdamse ondernemingen te hebben, schetste Bas. Wereldwijd toenemende wetgeving (zoals bijvoorbeeld de Europese Green Deal, CSRD en CSDDD) zorgt ervoor dat bedrijven voor het gedwongen feit komen te staan om hun verdienmodel en waardeketen te heroverwegen. Voordat producten of diensten op de markt kunnen worden gebracht, moet er in de nabije toekomst bijvoorbeeld een gedegen due diligence onderzoek van de marktparticipanten worden uitgevoerd. Ook moeten bedrijven hun bijdrage aan duurzaamheid steeds vaker rapporteren. Voor veel bedrijven in het cluster is dit een uitdaging. “Doordat wij ons midden in een economische en sociale transitie bevinden, is het voor het behoud van het ondernemersklimaat en de license to operate van belang dat we voorop blijven lopen", stelde Bas, “Doorontwikkeling van processen, infrastructuur en kennis zijn kernvoorwaarden voor een sterk ondernemersklimaat. Diepgaande samenwerkingen met belanghebbenden zijn daarbij van cruciaal belang om de welbekende uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.”

Vervolgens ging Brigitte Campfens (director binnen het KPMG sustainability team) dieper in op de organisatievraagstukken die volgen uit de zich steeds verder ontwikkelende (EU) wetgeving, wat dit van ketenpartners vraagt en hoe dit kan leiden tot een evenwichtigere waardeverdeling in de keten. “Door te leren denken vanuit ecosystemen en het integreren van doelgericht en doelmatig gedrag in werkprocessen, beleid en managementsystemen, kunnen negatieve gevolgen voorkomen en/of verzacht worden”, aldus Brigitte.

Tot slot zoomde Anne Saris (business manager agrofood & distribution bij Havenbedrijf Rotterdam) in op de food hub. Zij lichtte de plannen van het havenbedrijf Rotterdam toe op het gebied van food logistics en de realisatie van de Rotterdamse food hub.

Daarna was het tijd om te netwerken; een mooie kans voor de young professionals om mensen uit verschillende sectoren te leren kennen en verder te praten over het onderwerp.

Het volgende event is de PorTalx op 30 mei, die we met de Jong Havenvereniging organiseren. Meer informatie daarover is binnenkort te vinden op onze website.

Tegendenkers gezocht
Graag nodigen we young professionals bij onze leden uit om ‘tegen te denken’. Wij willen hen betrekken bij de ontwikkeling van onze nieuwe, ambitieuze strategische agenda voor de periode 2025-2028. Heeft u een young professional die daarin interesse heeft? Dan kan hij/zij zich vóór 1 mei aanmelden met een korte motivatie en link naar hun LinkedIn-profiel bij Jacqueline Pronk. Jacqueline is ook bereikbaar voor vragen op telefoonnummer 06-12918139.