Waterstofcoalitie vraagt kabinet om stimulans groene waterstof

Waterstofcoalitie vraagt kabinet om stimulans groene waterstof

De Waterstofcoalitie roept het kabinet vandaag in een brief op om opschaling van groene waterstof te stimuleren. De brief is ondertekend door 27 bedrijven en organisaties, waaronder ook Deltalinqs. De Waterstofcoalitie werd tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gevormd door industrie, netbeheerders, overheden en natuur- en milieuorganisaties.

De energietransitie in ons land zal leiden tot een nieuw energiesysteem, voornamelijk gebaseerd op elektrificatie en waterstof. Die laatste energiedrager is in de industrie vooral bedoeld om hoge temperaturen op te wekken die nodig zijn voor industriële processen. Maar waterstof krijgt ook andere toepassingen, zoals in de gebouwde omgeving en transport.

Groene waterstof wordt gemaakt met behulp van elektriciteit. Via elektrolyse wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Als de elektriciteit afkomstig is uit duurzame energie (bijvoorbeeld zon of wind) dan is er sprake van groene waterstof.

De Waterstofcoalitie roept het kabinet vandaag op om voldoende middelen ter beschikking te stellen zodat er in 2025 500 MW aan electrolysers staat opgesteld en in 2030 3 tot 4 gigawatt. Daarbij wordt ook gevraagd om beleidsaanpassingen aangezien 'de huidige subsidieregelingen en middelen niet passen bij de opschalingsbehoefte voor waterstof'.

De Waterstofcoalitie schrijft aan het kabinet dat er op dit moment voor 1 MW aan waterstofelektrolyse in Nederland staat opgesteld, dat een waterstofproductie van 15-20 kilo per uur levert. Een waterstofauto kan op een kilo ongeveer 100 kilometer rijden.

Dit onderstreept de noodzaak tot opschaling waarvoor twee zaken nodig zijn: aanzienlijk meer groene stroom en ook grotere electrolysers om op den duur groene waterstof op industriële schaal te kunnen produceren.

H-vision versnelt de transitie
Om echte snelheid met de energietransitie te kunnen maken is Deltalinqs ook de huidige projectleider van het project H-vision (met Air Liquide, BP, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Shell, Uniper, Vopak, Power Plant Rotterdam), dat zich richt op de productie en toepassing van blauwe waterstof om de Rotterdamse industrie in staat te stellen de emissies aanzienlijk eerder omlaag te brengen.

H-vision werkt aan het maken van waterstof op basis van aardgas en door hergebruik van raffinaderijgas. De CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en veilig opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Met H-vision heeft de industrie het voortouw genomen om met een praktische oplossing te komen. Het gaat daarbij niet alleen om het snel verlagen van de uitstoot (oplopend tot 4,3 miljoen ton per jaar al in 2026) en het versnellen van de energietransitie. H-vision creëert ook de infrastructuur voor de waterstofeconomie waarmee Rotterdam kan uitgroeien tot een hub waar naast bestaande productie straks ook waterstof wordt gemaakt, gebruikt en verhandeld.