Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2024-07-12

Ambassadeur Karen de Lathouder: "Lange adem en een grote glimlach"

Karen de Lathouder is COO bij Eneco én ambassadeur van LOC0, waarin verschillende overkoepelende processen en onderwerpen zijn ondergebracht. Deze LOC kun je zien als de onderliggende voorwaarden voor de overige vier Letters of Cooperation (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program.

2024-07-12

Halfjaarbijeenkomst in teken van energiesysteem en circulariteit

De halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP), begin juli, stond in het teken van de Cluster Energie Strategie (CES) 3.0 en circulariteit. Onder leiding van Anne-Marie Spierings namen de aanwezigen deel aan een boeiend en interactief programma.

2024-07-12

Oproep aan bedrijven: samen met inwoners aan de slag voor een rechtvaardige energietransitie

Wilt u vanuit uw bedrijf met de inwoners van Rotterdam samen optrekken in de energietransitie? Meld u dan aan voor de bijeenkomst 'Samen aan de slag in de rechtvaardige energietransitie'. Om de klimaatdoelen te halen zijn veranderingen nodig waar iederéén iets van merkt, ziet of mee aan de slag moet, zowel inwoners als bedrijven.

2024-07-12

Zonnepanelen op bedrijfsdaken rendabel en interessant bij netcongestie

Twijfelt u als bedrijf nog of investeren in zonnepanelen een verstandige keuze is? Niet nodig. Er zijn al verschillende succesvolle voorbeelden van bedrijven met zonnepanelen in de haven. Dat bleek tijdens een door de gemeente Rotterdam en Deltalinqs georganiseerde bijeenkomst. Bovendien kunt u uw bedrijf gratis laten helpen door het Servicepunt Zon van de gemeente.

2024-06-28

Trends in kernenergie: kleine reactoren mogelijke optie voor industrie?

Kernenergie staat weer volop in de spotlights, nu het nieuw te vormen kabinet in het Hoofdlijnenakkoord heeft vastgelegd dat het de bouw van twee nieuwe kerncentrales doorzet en er nog twee bij wil. In een vorige maand door Deltalinqs gehouden masterclass werden deelnemers bijgepraat over de mogelijkheden - en onmogelijkheden - van kernenergie.

2024-06-25

Duits staatsbezoek: Rotterdam als voorbeeldhaven in transitie

Op uitnodiging van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam kwam half juni een delegatie van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg op bezoek in de Rotterdamse haven. Tijdens een boordevol programma waren de aanwezigen vanuit deze belangrijke handelspartner niet alleen onder de indruk van de omvang van de haven, maar zeker ook van de vele inspanningen om hier een duurzame en circulaire haven te realiseren.

2024-06-25

Kansen van groene ammoniak en maatschappelijke acceptatie

Op weg naar een duurzame toekomst omarmen steeds meer bedrijven de inzet van duurzaam geproduceerde waterstof, zoals groene waterstof. Vanuit bedrijven in de haven is hier grote belangstelling voor. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van Deltalinqs, eind mei, gaf ingenieursbureau Proton Ventures een presentatie over de mogelijkheden van groene waterstof die is “verpakt” in ammoniak en wat je daar vervolgens mee kunt.

2024-06-24

Subsidie voor zonnepanelen op daken in Rotterdamse haven

Installatie van zonnepanelen is voor bedrijven een zichtbare manier om te verduurzamen en meteen een klein beetje bij te dragen aan het oplossen van netcongestie. Ook in het Rotterdamse havengebied. Gezien de grote oppervlakken van daken in het gebied is er nog veel potentie voor eigen opwek. Speciaal voor daken die daarvoor niet direct geschikt zijn en bijvoorbeeld verstevigd moeten worden, heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie beschikbaar.

2024-06-20

NPVI-Connect: samenwerken aan verduurzaming industrie

Onder de naam “NPVI-Connect” sloegen samenwerkende partijen vanuit de overheid, belangenverenigingen en kennisinstituten begin juni binnen het Nationaal Platform Verduurzaming Industrie de handen ineen tijdens een speciale bijeenkomst. Op het event kwamen ook veel bezoekers vanuit de industrie af: van bedrijven uit de Nederlandse industrieclusters tot netbeheerders en energieleveranciers. Uiteraard was ook Deltalinqs van de partij, met deelsessies over mogelijke versnelling van de elektrificatie van de industrie en over het Nederlandse vestigingsklimaat.

2024-05-30

Pryme: nieuwe grondstoffen via chemische recycling van plastics

Sinds een paar maanden draait de nieuwe installatie Pryme 1. Deze fabriek verwerkt maar liefst vijfduizend kilo plasticafval per uur. Het afval wordt omgezet in petrochemische producten, op grote schaal, kostenefficiënt en met een lage CO2-voetafdruk. ‘Deltalinqs is mede verantwoordelijk voor mijn betrokkenheid bij de fabriek’, zegt Pascal Spiekerman, COO van Pryme.

2024-05-28

Deltalinqs helpt met oplossingen voor netcongestie

Netcongestie is een groeiend probleem voor de bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Ter overbrugging naar een definitieve oplossing is sinds eind 2023 de New Energy Taskforce ingesteld, die bedrijven helpt bij hun netcongestieprobleem. Eline van Krimpen, projectleider bij het Deltalinqs Climate Program, legt uit waarom dit zo belangrijk is.

2024-05-26

Ambassadeur Sabine Biesheuvel: 'De overgang naar circulair gaat me niet snel genoeg’

Sabine Biesheuvel is directeur van BlueCity, een plek waar ondernemers circulaire grondstoffen en kennis kunnen uitwisselen. En ze is ambassadeur van LOC 4: Grondstoffen, één van de vijf Letters of Cooperation’ (LOC’s) die het Deltalinqs Climate Program telt. ‘Ik wil me hard maken voor een circulaire wereld. En dat doe ik via een aantal kanalen. Want we moeten op alle niveaus aan de bak als we de doelstellingen van het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” willen halen’, zegt Sabine.

2024-05-24

Hoe kan de Rotterdamse industrie bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot?

Verduurzaming van de industrie is een ‘wicked problem’, waarin verbazing, frustratie en machteloosheid regelmatig terugkerende emoties zijn. Toch moeten we niet wanhopen en ons vooral afvragen wat iedereen zelf kan doen om de CO2-uitstoot te verminderen, schrijft Anne-Marie Spierings (programmadirecteur Economische Transitie bij Deltalinqs) in twee recent verschenen columns voor Milieu Magazine en Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). En de Rotterdamse industrie heeft hierin een belangrijke rol te spelen, vindt Anne-Marie.

vorige
1 2 3 ...