Collectiviteit

Ruim 700 bedrijven in de mainport Rotterdam zijn aangesloten bij Deltalinqs. Dit biedt mogelijkheden voor innovatie en kansen om specifieke producten en diensten gezamenlijk te ontwikkelen.

Kostenoverweging, een sterk veiligheidsaspect, invulling geven aan nieuwe wet- en regelgeving en innovatieve opleidingswensen zijn criteria voor collectiviteit. Efficiënt en effectief. Initiatieven uit de praktijk zijn de Gezamenlijke Brandweer, het Digitale Mobilifoonnetwerk, het Digital Safety Passport, de RDM Training Plant en het EIC Mainport Rotterdam.

Deltalinqs initieert, brengt partijen bijeen en bewaakt de voortgang. Soms uitsluitend samen met eigen leden, vaak ook met belangrijke stakeholders binnen het gebied. Dit zijn zowel private als publieke partijen. Ook hier komt nadrukkelijk de kracht van het Deltalinqs-netwerk naar voren.