Webinar Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven

Webinar Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven

Op 19 mei jongstleden vond het webinar met buitengewoon lid KPMG plaats over het thema ‘Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven'. Coronacrisis, cyberrisico’s en fraude: weerbare bedrijven kunnen een stoot opvangen.

Doel van deze sessie was het delen van praktische tips om de weerbaarheid van organisaties op een aantal cruciale onderdelen te verhogen, om zo door deze onzekere periode heen te komen en om hierdoor bij te dragen aan, waar mogelijk, een blijvend stabiele en verantwoorde bedrijfsvoering. Experts van KPMG zijn, onder leiding van Bas Janssen als moderator, ingegaan op een viertal onderwerpen:

  • Bedrijfsperformance: meer weerstand, meer inspanning
  • Versterken van Cybersecurity
  • Mitigeren van frauderisico’s
  • Hoe uw organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit

Bedrijfsperformance: meer weerstand, meer inspanning
De eerste spreker was Marnix Boorsma en hij nam de luisteraars mee in een aantal overwegingen rond het verhogen van weerstand van organisaties in het algemeen. Wat werkt is communicatie, alleen met communicatie kun je onderling werk afstemmen en relaties managen, waarbij hij dit concreet maakte met de suggesties. Wat: wees extreem helder in het stellen van doelen. Een eerste 'hoe': zorg voor een roadmap. Een tweede 'hoe': maak ruimte voor emotie. Wees consequent en aanhoudend.

Versterken van Cybersecurity
Alhoewel er geen direct verband is tussen COVID-19 en cybersecurity en het eigenlijk te bizar voor woorden is dat er mensen zijn die deze crisis aangrijpen voor persoonlijk gewin, zien de cybersecurity adviseurs toch activiteiten in dit werkveld. Het is daarbij belangrijk dat van de IT-, risk- en specifiek securityfuncties van organisaties de risico’s in kaart gebracht worden en dat gebalanceerde maatregelen genomen worden. Tweede spreker Pieter de Meijer gaf een aantal ontwikkelingen mee om zo bij te dragen aan de verdere bewustwording rondom specifieke risico’s Whaling & Phishing, Storage Spoofing, thuisgebruik van IT-middelen, beperkt (cyber)support, verbeterprojecten en Data Privacy.

Mitigeren van frauderisico’s
Heleen Hoynck Van Papendrecht is werkzaam op de forensische afdeling van KPMG en begon haar verhaal met het schetsen van de huidige situatie en welke risico’s ze nu ziet ontstaan en daarbij gebruikmakend van een stukje theorie achter fraude. Fraude-incidenten kenmerken zich door drie componenten: gelegenheid, druk en rationalisatie. Deze drie elementen tezamen verhogen het risico op fraude binnen organisaties. Dezelfde drie elementen van de fraudedriehoek worden ook weer geraakt als we kijken naar de frauderisico’s als gevolg van de getroffen maatregelen rondom Corona. Elementen om organisaties weerbaarder te maken tegen deze frauderisico’s zijn gebaseerd op preventie, detectie en response.

Hoe uw organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit
Lars Kurznack, werkzaam in de Deal & Growth praktijk van KPMG, gaf als laatste spreker handvatten om organisaties aan te passen aan de nieuwe realiteit. Nu er na de eerste heftige weken van de COVID-19 crisis wat meer ruimte in de hoofden beginnen te ontstaan, houden ondernemingen zich bezig met hoe de organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit, welke stappen kun je zetten ter versterking van de concurrentiepositie ná COVID-19. KPMG probeert hierbij ondernemingen te helpen door onder andere samen met hen te kijken naar de lessen die we uit eerdere economische crisissen geleerd hebben, waarbij de belangrijkste conclusie uit het onderzoek is gericht op focus op de concurrentiepositie en verdiencapaciteit op de langere termijn.

Om ondernemingen te ondersteunen bij het zich zo goed mogelijk voorbereiden en aanpassen aan de nieuwe fase van COVID-19, waarin de economie weer langzaam gaat draaien en voor de periode post-COVID-19, gaf Lars een aantal stappen met voorbeelden:

  • Creëer teamgericht op toekomstige veerkracht organisatie
  • Bouw scenario’s langs diverse tijdslijnen
  • Inventariseer je huidige portfolio
  • Maak gefocuste investeringen en kostenreducties

Tijdens en na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat of via de nieuwe MS Teams-functie ‘hand opsteken'.

De tips uit dit webinar zijn samengevat in een korte checklijst. Deze zijn, samen met een aantal relevante publicaties, te vinden op de KPMG-pagina

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan het webinar, een opname hiervan is terug te luisteren via deze link. Mocht u na het beluisteren van dit webinar nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Wesley van der Munnik van KPMG.