Nieuws

2024-05-08

Let op: groot onderhoud A15, Gorinchem-Deil

De A15 wordt tijdelijk afgesloten. Het asfalt op de snelweg A15 tussen de knooppunten Gorinchem en Deil is aan vervanging toe. Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud gepland in juli 2024: Knooppunt Gorinchem – knooppunt Deil: vrijdag 12 juli t/m vrijdag 19 juli. Knooppunt Deil – knooppunt Gorinchem: vrijdag 19 juli t/m vrijdag 26 juli.

2024-05-08

Leden zijn blij met Deltalinqs

Een mooie uitkomst van het recent afgesloten ledenonderzoek is dat de leden overwegend tevreden zijn met hun lidmaatschap. Zij hebben vertrouwen in een succesvolle toekomst van het gebied. Zij herkennen de kracht van ons netwerk en zij zien Deltalinqs als een sterk en betrouwbaar merk.

2024-05-06

Liquin: een nieuwkomer met een rijke historie

Liquin is met anderhalf miljoen kubieke meter opslagcapaciteit de grootste hub voor opslag van vloeibare chemieproducten in de regio Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam. Zij hebben drie terminals met elk hun eigen specialisme.

2024-05-06

Webinar Legal issues in the Port of Rotterdam

Op maandag 15 april organiseerden wij met buitengewoon lid NautaDutilh een Engelstalig webinar over 'Legal issues in the Port of Rotterdam', voor internationale leden met een vestiging in Rotterdam waarvan de bedrijfsjuridische afdeling niet in Nederland is gevestigd.

2024-04-24

Groot aantal partijen verkent samenwerking voor duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland

Op het World Energy Congress in Rotterdam ondertekenden Aardwarmte Vierpolders, Deltalinqs, EBN, Greenport West-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, InfraCo, Uniper Benelux, WarmtelinQ en Warmte Netwerk Westland een intentieverklaring met als doel het optimaal benutten van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag.

2024-04-11

Webinar wegwerkzaamheden

Op woensdag 27 maart vond een webinar plaats over actuele werkzaamheden aan infrastructurele projecten in de regio Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de overwegingen waarmee rekening is gehouden, met name in de planning van de werkzaamheden en de tolheffing. Ook werden alternatieve routes besproken met de leden van Deltalinqs.

2024-04-11

NIEUW: Studio Waalhaven

Deltalinqs en RPPC hebben sinds kort een nieuwe studio: Studio Waalhaven! Deze compleet uitgeruste studio is perfect voor diverse soorten opnames en uitzendingen. Denk aan webinars, podcasts of e-learnings. De studio is zeer professioneel en van alle gemakken voorzien!

2024-04-11

Trendsessie ‘Port of the future’

Op donderdag 4 april organiseerden wij voor de vierde keer een trendsessie voor Young Professionals, in samenwerking met KPMG en RMSC. Onder leiding van dagvoorzitter Marc Buijs (Jong RMSC) werden de ruim 50 deelnemers meegenomen in het thema ‘Port of the future’. 

2024-04-11

Ledenonderzoek Deltalinqs van start

In de afgelopen periode hebben wij op verschillende manieren ons voornemen van het uitvoeren van een ledenonderzoek aangekondigd. Dit onderzoek bevat een vragenlijst waarin wij u vragen om uw mening over thema’s als: vertrouwen in de toekomst van het haven- en industrieel complex, noodzakelijk leiderschap, de verschillende transities waar wij mee te maken hebben, de license to operate en rol die Deltalinqs hierin volgens u zou moeten spelen. Ook de tevredenheid over onze dienstverlening komt in het onderzoek aan de orde.

2024-04-04

Meer elektriciteit uit wind-op-zee nodig in Rotterdam

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) moet meer ambitie tonen als het gaat om toevoer van elektriciteit uit wind-op-zee naar het Rotterdamse havengebied. Dat staat onder meer in de reactie van Deltalinqs op de zogeheten “Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee” (VAWOZ).

2024-04-04

Grote vraagtekens bij eventuele kerncentrales op de Maasvlakte

Deltalinqs zet grote vraagtekens bij de mogelijke komst van kerncentrales op de Maasvlakte. Het ministerie van EZK heeft deze locatie namelijk in onderzoek als alternatief voor Borssele. In een officiële zienswijze hebben we het ministerie laten weten dat hieraan volgens ons een aantal flinke haken en ogen zitten.

2024-04-04

Hoge elektriciteitskosten jagen industrie weg uit Nederland

Dat stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in een reactie op de kamerbrief van minister Adriaansens over het onderzoek naar elektriciteits- en netwerkkosten van woensdag 3 april. In deze brief geeft de minister van EZK aan dat de totale elektriciteitskosten in 2024 voor grootverbruikers in Duitsland, Frankrijk en België naar schatting tussen de 15% en 66% lager liggen dan in Nederland.

...2 3 4 ...