H-vision

Nieuws

2021-04-13

Laat u inspireren over de energietransitie

Hoe kijkt u naar de energietransitie? Managers van BP, ExxonMobil en Vopak, maar ook vertegenwoordigers van natuurorganisaties, politici en gezaghebbende wetenschappers laten hun licht hierover schijnen in de opinierubriek op website van H-vision.

2021-02-16

H-vision in drie minuten

Benieuwd naar hoe het project H-vision bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelen? En hoe het proces eigenlijk werkt? En – last but not least – hoe we ons met H-vision voorbereiden op de klimaatneutrale waterstofeconomie van de toekomst? Klik dan op de afbeelding en bekijk de nieuwe animatievideo van H-vision!Voor meer informatie over H-vision: www.h-vision.nl.

2020-12-17

Website H-vision live

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Met die boodschap presenteert H-vision zich sinds kort ook online met een eigen website.

2020-07-23

Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

H-vision heeft een prominente positie in de ‘Gemeentelijke Visie op Waterstof’ die Rotterdam op 21 juli presenteerde. De gemeente Rotterdam kiest ervoor om de komende decennia waterstof vooral in te zetten om de industrie te vergroenen en in de rol als grondstof voor de chemie.

2020-07-16

H-vision ontwerpt volledige waardeketen voor blauwe waterstof

De grootschalige productie van koolstofarme waterstof voor de industrie in Rotterdam is weer een stap dichterbij gekomen. Deze maand rondde het team van H-vision de achterliggende projectfase af.

2020-07-09

Waterstofstrategie EU steun in rug H-vision

De waterstofstrategie van de Europese Commissie is een belangrijke steun in de rug voor blauwe waterstof. In het strategiedocument van 8 juli 2020 wordt geconcludeerd dat blauwe waterstof – door de commissie aangeduid als koolstofarme waterstof - met name de industrie in staat stelt om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen.

2020-07-08

Toetreding ExxonMobil in samenwerkingsverband H-vision

ExxonMobil is recent toegetreden tot de groep van bedrijven die deelneemt aan H-vision. ExxonMobil is met een moderne raffinaderij en vier chemiefabrieken een vooraanstaande industriële speler in de Rotterdamse haven en tevens een grootverbruiker van waterstof om brandstoffen schoner te maken.

2020-05-07

H-vision: backbone door haven Rotterdam stimulans voor komst waterstofhub

Het projectteam van H-vision ziet de aankondiging van het Havenbedrijf Rotterdam om met partners een waterstofnetwerk door de haven aan te leggen als een stimulans voor de vorming van een internationale waterstofhub in Rotterdam.

2020-03-31

Peter de Weijs: "De opties blijven open."

Vandaag verscheen in Europoort Kringen een mooi artikel over het project H-vision. Projectdirecteur Peter de Weijs neemt ons mee in zijn ambitie, de route naar het einddoel en de vraagstukken die hij onderweg denkt tegen te komen. Optimistisch en met visie.Foto: Pierre Crom

2020-02-14

H-vision: nieuwe directeur en nieuwe fase

Peter de Weijs is de nieuwe projectdirecteur van H-vision. De Weijs, die vergelijkbare rollen had bij Rijkswaterstaat, TenneT en Gasunie, ziet uit naar de nieuwe fase van het project.

2020-01-20

H-vision nadert volgende projectfase voor grootschalige productie van waterstof

Met een nieuwe projectdirecteur in de persoon van Peter de Weijs treft het projectteam van H-vision de laatste voorbereidingen voor de volgende ontwikkelingsfase die in juni start. Het ontwerp van de installaties voor grootschalige productie van waterstof voor met name de petrochemische industrie en de energiesector in de Rotterdamse regio staat in die volgende fase centraal.

2019-11-14

Waterstofcoalitie vraagt kabinet om stimulans groene waterstof

De Waterstofcoalitie roept het kabinet vandaag in een brief op om opschaling van groene waterstof te stimuleren. De brief is ondertekend door 27 bedrijven en organisaties, waaronder ook Deltalinqs. De Waterstofcoalitie werd tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gevormd door industrie, netbeheerders, overheden en natuur- en milieuorganisaties.

2019-11-04

Nominatie European Excellence Award voor H-vision

Deltalinqs heeft, samen met zestien partijen, het initiatief genomen voor het project H-vision. Dit project is gericht op onderzoek naar grootschalige productie en toepassing van waterstof en biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen.

vorige
1 2
Meer nieuws