Coronavirus-slider-4

Coronavirus

Een hart onder de riem

Deltalinqs-voorzitter Atzo Nicolaï: "In deze uiterst lastige tijden wil ik graag iedereen een hart onder de riem steken die zich inzet om de Rotterdamse havengemeenschap draaiende te houden. Ik heb enorm veel waardering voor de manier waarop iedereen met de problemen omgaat en het mogelijk maakt dat we op een veilige, gezonde en verantwoorde wijze kunnen blijven werken, zodat de werkprocessen kunnen doorlopen. De Rotterdamse haven en industrie zijn cruciaal voor het blijven functioneren van de Nederlandse samenleving. Deltalinqs zal – samen met onze partners zoals VNO-NCW – er alles aan doen om bij te staan waar zij kan. Veel sterkte en veel dank!”

De Port Health Authority Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-RijnmondPort Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)KustwachtVeiligheidsregio Rotterdam-RijnmondNederlandse Voedsel en Waren AutoriteitZeehavenpolitieRadio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester. Met betrekking tot COVID-19 (Corona) hebben de Divisie Havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond een coördinerende rol en stemmen dagelijks af... Lees verder

Nieuwsbrieven

Nieuws

2020-05-20

Euronordic richt de werkvloer ‘Coronaproof’ in

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag het woord aan Kees Groeneveld, managing director bij Euronordic.

2020-05-26

Betalingstermijn zeehavengeld blijft voorlopig 30 dagen

Zoals bekend is de normale betalingstermijn van het zeehavengeld 15 dagen (of 8 dagen als er geen overeenstemming is over automatische incasso). Deze betalingstermijn is eerder verlengd naar 30 dagen en deze regeling liep tot en met 31 mei aanstaande.

2020-05-22

Burenfonds van de haven maakt tweede reeks 'Coronadonaties' bekend

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft ook een tweede reeks donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Het DeltaPORT Donatiefonds had dit bedrag aanvankelijk gereserveerd voor een extra donatie in het kader van haar vijftig jarig bestaan.

2020-05-22

Alternatieve werkvormen voor Leren & Inspireren en ledencontacten

Het is alweer ruim een maand geleden, dat wij onze eerste succesvolle webinar Omgevingswet met buitengewoon lid Tauw via MS Teams hebben gehouden. Inmiddels hebben er drie plaatsgevonden en staan er tot eind juni vijf nieuwe online bijeenkomsten gepland:

2020-05-20

Webinar Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven

Op 19 mei jongstleden vond het webinar met buitengewoon lid KPMG plaats over het thema ‘Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven'. Coronacrisis, cyberrisico’s en fraude: weerbare bedrijven kunnen een stoot opvangen.

2020-05-15

Buitengewoon lid Ploum aan het woord

Advocaten- en notarissenkantoor Ploum heeft een Coronahelpdesk waar ondernemers terechtkunnen met al hun Coronagerelateerde vragen. Ook publiceren wij daar regelmatig over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: over ‘Inspectie SZW controleert op naleving Coronaregels’, huurprijsverlaging en opschorting vanwege het Coronavirus, de NOW-regeling en algemene vergaderingen (AVA of ALV) tijdens de Coronacrisis.

2020-05-14

Burenfonds van haven maakt eerste ‘Coronadonaties’ bekend

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft de eerste donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld.

2020-05-13

Meer steun voor mentale zorg bemanning van zeeschepen

Deltalinqs, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Havenbedrijf Rotterdam gaan de achterban stimuleren om in deze moeilijke periode hulp te bieden aan organisaties die zich bekommeren om het mentale welzijn van zeelieden. Dat was de uitkomst van een door havenmeester René de Vries ingelaste bijeenkomst van de Port Welfare Committee (PWC). “Juist nu is dat werk heel belangrijk.”

2020-05-07

ENGIE kijkt vooruit

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag het woord aan Ivo van Vliet, algemeen directeur ENGIE Services West Industrie.

2020-05-07

Nieuwsbrief Corona en interviews met leden

Deltalinqs heeft tot en met 24 april jongstleden wekelijks een Nieuwsbrief Corona uitgebracht, drie in totaal, en heeft de frequentie nu teruggebracht naar tweewekelijks. Dit neemt niet weg dat wij u op de hoogte blijven houden van de recentste nieuwsberichten, verzonden ledencirculaires, geplande webinars en overige relevante kennisgevingen. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden.

2020-04-30

125 jaar KRVE: een jubileumjaar in crisistijd

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag gaat speciale aandacht uit naar de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht) die op 1 mei haar 125-jarig bestaan viert. Aan het woord voorzitter Erik de Neef.

2020-04-30

Deltalinqs-medewerkers werken tot nader bericht vanuit huis

De Corona-aanpak gaat door: handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Alle maatregelen die het Kabinet voorschrijft worden verlengd. Voor de Deltalinqs-medewerkers geldt dat zij in ieder geval tot en met 1 juni voor zover mogelijk vanuit huis werken. Voor de periode daarna zullen wij tijdig alle leden en stakeholders informeren.

Meer nieuws

Ledencirculaires

Meer ledencirculaires